fbpx

Няколко бележки за Евангелията от Рудолф Щайнер

biblia

И ако хората не успеят да осъзнаят, че този вид „доказателства“ лежат съвсем на повърхността, че „да“-то и „не“-то могат лесно да бъдат обосновани с нашата съвременна интелигентност, полезна за естествената наука, но не и за друг вид познание, ако хората не успеят да разберат, че тази интелигентност лежи на повърхността, въпреки че служи на икономическия живот толкова ефективно, те ще продължат да я прилагат върху социалния и духовния живот без оглед на обстоятелствата. Една група ще докаже едно нещо, друга група ще докаже точно противоположното и когато и двете доказателства се окажат еднакво логични – омразата и горчивината в света, от които има повече от достатъчно в света, ще бъдат засилени. Тези тенденции са също експлоатирани от Ариман в подготовката за неговото земно въплъщение.

И друго – това, което ще бъде от особено предимство за него, е късогледото, тесногръдо схващане на Евангелията, толкова разпространено днес. Вие знаете колко необходимо е станало в наши дни да се задълбочим в разбиранията ни за Евангелията чрез духовната наука. Но вие знаете колко разпространена е представата, че това е неподходящо, че е осъдително да се изнесе някакво истинско познание за духа или за космоса въз основа на Евангелията. Казва се, че Евангелията трябвало да бъдат разглеждани „в цялата им простота“ – такива, каквито са.

Няма да навлизам във въпроса, че ние вече не притежаваме автентичните Евангелия – предлагам да не разглеждаме този въпрос сега. Само ще изложа пред вас дълбокия факт, а именно, че не може да бъде постигнато никакво истинско разбиране за Христос чрез повърхностното прочитане на Евангелията, тъй обичано от повечето религиозни вероизповедания и секти днес. По времето на мистерията на Голгота и за няколко столетия след нея разбиране за истинския Христос беше все още възможно да се постигне, защото преданията, пренасяни чрез традициите, можеха да бъдат разбрани с помощта на езическата луциферична мъдрост. Тази мъдрост вече е изчезнала и това, което сектите намират в Евангелията, не води хората до истинския Христос, към Когото ние се стремим чрез духовната наука, а до илюзорна картина, най-много до халюцинация за Христос.

Евангелията не могат да ни отведат до истинския Христос, освен ако не са осветени от духовната наука. Ако това осветяване не стане, Евангелията – такива, каквито са – не водят до друго, освен халюцинация. Това се вижда много добре в теологията на нашето време. Защо съвременната теология така обича да говори за „простия мъж от Назарет“ и да отъждествява Христос с Исус от Назарет – когото разглежда като човек, малко по-възвишен от другите велики фигури от историята? Това е така, защото възможността за откриване на истинския Христос е била изгубена и защото това, което хората приемат от Евангелията, води до халюцинация, до своего рода илюзия.

Илюзорното разбиране за Христос е онова, което се постига от начина, по който Евангелията се четат днес – а не реалността за Него. В известен смисъл теолозите вече се досещат за това и много от тях сега описват изживяването на Павел по пътя към Дамаск като „видение“. Те са стигнали до точката на разбиране, че техният начин на изучаване на Евангелията може да доведе само до видение, до халюцинация. Не казвам,че това видение е грешно или невярно, но че е само вътрешно изживяване, несвързано с реалността за Христовото същество. Аз не използвам думата „илюзия“ с едностранчиво заключение за погрешност, а искам да подчертая, че Христовото същество е субективно, вътрешно изживяване от същия характер като халюцинацията. Ако хората спрат в тази точка, без да продължат към истинския Христос, ако се задоволят само с халюцинацията за Христос, целите на Ариман ще бъдат неимоверно укрепени.

Влиянията на Евангелията водят също до халюцинация, когато само едно Евангелие се вземе като основа на вярата. Честно казано, това беше предотвратено от факта, че ние имаме четири Евангелия, представящи четири различни гледни точки, а това не позволява всяко Евангелие да бъде прието дума по дума, защото външно очевидно има противоречия между тях. Да се приеме само едно Евангелие дума по дума и да бъдат пренебрегнати другите три, действително е опасно.

 

Откъс от лекция от Рудолф Щайнер – “Влиянията на Луцифер и Ариман – лекция 1“. Източник: www.otizvora.com