fbpx

Филтърни системи за пречистване на вода

Филтърни системи за пречистване на вода

Филтърни системи за пречистване на вода

Днес водата изминава десетки, а дори и стотици километри в подземната водопреносна мрежа, преди да достигне до крайния потребител. По пътя си вече пречистената вода може да се замърси с утайки, ръжда или с биофилм – отделящи се от вътрешните стени на тръбопроводите или при честите аварии на физически остарялата водопреносна мрежа ( 70 000 км ). Така се нарушават нейния състав и вкус, и водата, достигаща до домакинствата вече е с качества за битови цели, но не и за питейни.

Употребата на филтрирана вода спомага воденето на един здравословен начин на живот, като пречиства водата от Вашия кран от хлорни продукти, органични и неорганични съединения, тежки метали, бактерии, вируси и други патогенни микроорганизми. По този начин си спестявате неудобството от закупуване и носене на бутилирана вода. Филтрираната с Аква Ива вода има превъзходни вкусови качества и цялото Ви семейство може да се наслаждава.

Пиенето на чиста вода е от особено значение за подрастващите деца – чистата и здравословна вода е в основата на правилното развитие на ума и тялото.

Филтрираната вода спестява средства – водата с филтърна система за вода Аква Ива е чиста, здравословна и прясна и струва много по-малко от бутилираната вода. Слагайки филтърна система във Вашата кухня, Вие можете да бъдете спокойни. Вашата собствена фабрика за чиста вода ще работи успешно и вие ще забравите проблемите с водопречистването.

С филтърни системи за пречистване на вода Аква Ива Вие отстранявате опасни за здравето субстанции от питейната вода, като в същото време, необходимите минерали за балансиране pH на водата се запазват. Това прави водата добра за Вашето Здраве. Пиейки чиста и филтрирана вода, Вие поддържате общото състояние на тялото си на едно по-високо ниво.

Здравето и благополучието на нашите стайни цветя зависи от състоянието на четирите стихии: земя във вид на почва с хранителни вещества, въздух във вид на газове участващи в процеса на обмяна на веществата, огън във вид на светлина и топлина и вода във вид на вода.

Всички знаят колко е важно количеството на водата за поливането на цветя. Оказва се, че важното е не само количеството, но и качеството. Особено качеството. Има такава вода, която не е добре да се използва за поливането на цветя. Всъщност, това е точно тази течност, която тече изпод водопроводния кран на нашия дом.

Филтрите за вода са последната линия на защита между тялото и бактериите, които могат да съществуват във водата.
Насладете се на чиста и здравословна питейна вода с филтърните системи за пречистване на вода Аква Ива.

 

Филтърни системи за пречистване на вода Аква Ива

Технологията, използвана за пречистване на водата при филтърни системи Аква Ива се базира на мембранната филтрация, като гарантира пречистване на основни замърсители във водата, без напълно да отстранява жизненоважните микроелементи и минерали от нея. Мембранната филтрация е метод за очистване на водата и подобряване на цвета и вкусовите й качества, като балансира нейния състав. Тя е физичен процес, основан на преминаването на вода под налягане през полупропусклива мембрана и разделяне на водата на два потока: филтрат – пречистена вода, и концентрат – елиминирани от водата соли, органични продукти и микроорганизми.

 

Технологията:

 • снижава наднормени нива на тежки метали- желязо, арсен, манган и др, редуцира в значителна степен сулфати, нитрити и нитрати, флуориди и др.
 • частично омекотява водата, отстранявайки калциевите и магнезиевите съединения от нея,
 • дезинфектира вода – на 99.999% отстранява вируси, бактерии и цисти,
  гарантирайки здравословна и безопасна питейна вода

 

Филтърни системи за пречистване на вода - Аква Ива 2Филтърна система за пречистване на вода: Аква Ива 2 – 162 лв. с ДДС

 

Характеристики:

 • производителност – 180л/денонощие
 • работно налягане – 2.5 – 6.0 бар ;
 • температура на захранващата вода – 4 – 38 ºС;
 • солесъдържание на захранващата вода: до 1000 мг/л ( ВиК захранване )
 • ширина/дълбочина/височина – 15 см/15 см/ 35 см

 

Филтърни елементи на системата:

 • Предфилтър – съдържа специално селектиран гранулиран активен въглен. Служи за отстраняване на механични примеси, неприятен вкус и мирис. Подменя се на 12 месеца
 • Мембранен елемент – предлага се в два варианта – нанофилтър или обратна осмоза. Подменя се на 24 – 36 месеца

 

 

Филтърни системи за пречистване на вода Аква Ива 3

Филтърна система за пречистване на вода: Аква Ива 3 – 198 лв. с ДДС

Характеристики на системата:

 • производителност – 180л/денонощие
 • работно налягане – 2.5 – 6.0 бар ;
 • температура на захранващата вода – 4 – 38 ºС;
 • солесъдържание на захранващата вода: до 1000 мг/л (ВиК захранване)
 • ширина/дълбочина/височина – 15 см/15 см/ 35 см

 

Филтърни елементи на системата:

 • Предфилтър – съдържа специално селектиран гранулиран активен въглен. Служи за отстраняване на механични примеси, неприятен вкус и мирис. Подменя се на 12 месеца
 • Мембранен елемент – предлага се в 2 варианта – нанофилтър или обратна осмоза. Подменя се на 24 – 36 месеца
 • Пост-филтър – съдържа сребро с бактерицидно действие и селектиран гранулиран въглен. Подменя се на 12 месеца

 

 

 

Филтърни системи за пречистване на вода - Аква Ива ЛУКСФилтърна система за пречистване на вода: Аква Ива ЛУКС – 816 лв. с ДДС

Характеристики на системата:

 • Производителност – 250л/денонощие
 • Солесъдържание – до 1000мг/л
 • Работно налягане – 2.5 – 6.0 бара
 • ширина/дълбочина/височина – 25 см/ 38 см/ 41.5 см

 

Филтърни елементи на системата:

 • Предфилтри – механичен филтър 5 мкм и филтър пресован активен въглен. Подменят се на 12 месеца.
 • Мембранен елемент – предлага се вариант обратна осмоза. Подменя се на 24-36 месеца
 • Пост-филтър – повишава pH на водата. Подменя се на 12 месеца.

 

 

Научете още за филтърни системи за пречистване на вода Аква Ива: www.aqua-prod.com