fbpx

Рождество Исусово и Рождество Христово

Имаме радостта да ви представим кратко филмче на тема Рождество Христово. Направихме видеото с радост и вдъхновение, ползвайки познанията, до които сме достигнали. Пожелаваме ви светли празнични дни и святи нощи! В духовната наука нощите между Рождество Исусово и Рождество Христово се наричат “Свети нощи” и са характерни с това, че тогава духовния свят е “най-близо” до нас. Това е време за чистота и вяра. Светли дни и святи нощи! Приятно гледане!

Текст: Всичко започнало много, много отдавна. В една нощ се родило едно необикновено дете. То било чакано. Най-мъдрите хора от целия свят го очаквали. Имало предание, че някой ден то ще дойде. И този ден дошъл, но въпреки цялото очакване, всъщност почти никой не разбрал, че времето е дошло.
Детето нарекли Исус. По-късно щели да го нарекат Исус Христос, защото Христовият Дух слезнал като гълъб над Исус, когато един свят човек – Йоан Кръстител го кръщавал в река Йордан. Това, което се случило, било много тайнствено и необикновено. От край време мъдреците очаквали този дух да дойде на Земята. Те знаели, че когато това се случи ще се промени всичко. Знаели го всички мъдреци по цялата Земя.

Христовият дух, който слезнал в порастналия вече Исус, дошъл от много високи предели на невидимия свят. От посветените мъдреци знаем, че на Небето има 9 ангелски йерархии.

Най-близо до нас хората са ангелите; следвани от архангели; начала или наричани архаи; власти, наричани също елохими; сили; господства; престоли; херувими и серафими. Последните са най-близко до Бог, който се изявява като Светата Трица – едно цяло с три лица на Бог Отец, Бог Слово (Син) и Бог Свети Дух. Христос идва от това най-високо място.И самото му идване е нещо изключително, защото на Земята в тялото на Исус слиза Божия Дух. И за почти три години в човешко тяло Той извървява пътя на човекоставането. Бог става човек. С всяка крачка след кръщенето в река Йордан Христос става все повече човек. Бог е станал човек, Христовият дух се е свързал с Исус.

За това пише и евангелистът Йоан, един от учениците апостоли на Христос. Ето какво намираме в неготово Евангелие:

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог….

И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Сами може да достигнем до заключението, че щом сам Господ е слязъл на Земята и се е свързал с човешко тяло – това е централно събитие в земната еволюция. Централно и неповторимо събитие – променящо всичко.

През времето, когато външната природа е най-притихнала, а вътрешния свят е на по-преден план. През времето от годината, когато дните са къси, а нощите дълги, ние се изправяме пред два големи празника – Земното раждане на Исус, и свръхсетивното раждане на Христос в Исус, при Кръщението в реката Йордан.

Така пред нас стои задачата да разберем смисъла на Рождество Исусово и Рождество Христово.

Още първите християни в ранните векове са чествали именно Рождество Христово на шести януари. Този празник е трябвало да бъде празник на спомена за кръщаването на Исус в река Йордан от свети Йоан, празник на спомена за Христос. И със спомена се е свързвала представата, че чрез Кръщението в река Йордан от небесните светове е слязла Христова същност и се е свързала с човешкото същество на Исус от Назарет. Празнувало се е не обикновено раждане, а слизането на Христовото същество за новооплождането на земното битие. През тези дни, свързани с появата на Христос, хората са искали да осмислят тайната, че небесна същност се е свързала със Земята, че човечеството е получило нов импулс в развитието си чрез това въздействие.

В продължение на столетия Коледният празник е бил празник на спомена. Колко много е изгубено от този спомен, се вижда от това, че от Исус Христос (или по-правилно Христос Исус, защото Христовият Дух е главния и той се свързва с Исус) е останал само Исус от Назарет. Това обаче ни насочва, че в настоящето Коледният празник трябва да се превърне за нас от обикновен празник на спомена в празник на призива за нещо ново. Трябва да се роди нова същност. Християнството се нуждае от обновление, понеже с това, че е изгубило пълното разбиране за Христос в човека Исус от Назарет, всъщност е изгубило неговия смисъл. Но този смисъл трябва отново да бъде намерен.

 

Здрав живот, 25.12.2016 г. Текста написа и прочете: Калоян Гичев. В текста са използвани няколко библейски и антропософски цитата.