fbpx

Из рилски разговори с Учителя

Из рилски разговори с Учителя

Краят на юни. От десетина дни сме в неръкотворния храм при Седемте Рилски езера. Тук имахме четирите годишни времена: град, сняг, мъгли, дъжд и ето сега имаме усмихнати сини небеса, тихо време и изобилно слънце. Девет часа сутринта. Ние сме край второто езеро. Чува се шумната песен на водите, слизащи от езерата и изобилните преспи. В тая приказна обстановка нова светлина озарява умовете, нови копнежи вълнуват душите. Завежда се разговор с Учителя.

— Кой е изходният път от днешното положение?

— Всички като служат на Господа, светът ще се оправи. Сегашното положение се дължи на неизпълнението волята Божия. Хората, като мислят, определят съдбата си с мисълта си. Всеки народ, който изпълнява волята Божия, има добро бъдеще. Време е да излезем от човешкия порядък на мисли и да влезем в Божествения порядък. Низшето в човека трябва да се подчини на духовното, а духовното – на Божественото.

Законът е този: Направи едно добро, и хиляди хора ще дойдат подир тебе да помогнат. Намери една кофа и почни да поливаш градината и тогава много хора ще дойдат с кофи да поливат. Кажи една добра мисъл и други ще дойдат и ще помогнат за нейното реализиране.

Великата любов и обич са реалността. Единственото нещо, на което хората трябва да се научат, е да обичат. Когато човек обича, цялото битие, всички се ползуват. Не бързай да знаеш, какво нещо е житното зърно. Посви го, и като израсне, тогава ще видиш, какво нещо е то. Не питай, какво нещо е любовта. Посей я и като израсне, тогава ще разбереш, какво нещо е тя.

— Кой е смисълът на живота?

— Смисълът на живота е във вечното подмладяване на човека, а не в постоянното остаряване. А вечното подмладяване е в любовта. Вечното подмладяване е вечното осмисляне на живота. Най-хубавите неща, които човек желае, може да ги постигне, когато влезе в закона на вечното подмладяване. Като почнете да слугувате на любовта, ще се подмладите. Като почнете да слугувате на мъдростта, ще се подмладите. И като почнете да слугувате на истината, ще се подмладите. Любовта ни да бъде канара, о която се разбиват всички противоречия на живота.

— За всеки човек има приготвени големи съкровища, но те се пазят от настойници, докато той стане пълнолетен. Когато някой ти каже или сам си кажеш: “Не си способен”, кажи си: “Не, способен съм, Бог ме е направил способен”. Когато някой ти каже: “Не си красив”, кажи си: “Не, Бог ме е направил красив”. Когато някой ти каже или си кажеш: “Не си умен”, кажи си; “Бог ма е направил умен”. Ако някой човек те обижда, разкопал е градината ти. Какво лошо има в това? Това, което не те смущава, е реалното, а това, което те смущава, в същност е сянка.

Велики закони управляват живота. Този, който освобождава, го освобождават. Този, който ограничава, го ограничават.

Ние се намираме сега в преддверието на златния век на човечеството. Това е тъй нареченото идване Царството Божие на земята. Новият живот иде.

Вярвайте в безкрайните възможности на живота, към които отиваме сега!

 

Боян Боев, Списание „Житно зърно“ – 1942 г.