fbpx

Деян Пенчев за доклада “Интуиция и логика в светогледа на Петър Дънов”

https://youtu.be/bs7DrUBwUJA

Деян Пенчев – Представяне на статията на д-р Мирослав Бачев: “Интуиция и логика: един диалог за духовния и философския светоглед на Петър Дънов”

Доклад от научната конференция “Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България”, състояла се на 4-6 септември 2015 г. в гр. Варна.