fbpx

Учителя за Христа – от Боян Боев

Учителя за Христа - от Боян Боев

Ще изложа значението на Христа и схващането според Учителя и на края ще прочета избрани места от беседите му.

Наистина няма лекция, където Учителя да не говори за Христа. Тези хора, които не са запознати с окултната наука мислят, че Христос е подобен на другите основатели на религиите: като Буда, основател на будизма, Хермес на хермоизма, Зороастър на персийската религия, Мойсей – основател на еврейската религия, и т. н. (Но Христос не е като тях.)

От окултни изследвания се вижда, че Христос не е от човешка еволюция.
Основателите на религии са хора като нас, само че много са работели върху себе си, достигнали са едно много по-голямо съвършенство и с религиите са искали да издигнат човечеството. Но Христос не е човек. Той е едно Божествено, космично същество. Учителя казва за Христа: „Христос е най-великото Божествено същество, което иде от Централното слънце на вселената, около което нашето слънце се върти и за 20 милиона години извършва един кръг. От това вселенско слънце иде Христос.” Идването на Христос на земята е едно много голямо събитие.

Христос не може да се сравнява с другите учители. Още в Атлантида е имало окултни школи и тогава учителите са говорели така: „Ще дойде едно Божествено същество, което ще даде тласък за повдигането на човечеството, което ще донесе нещо ценно на земята.” Това нещо се казваше и в окултните школи на Индия. В Египет също са чакали идването на това велико събитие на земята. Щом е така, тогава какво значение имат религиите преди Христа? – Понеже Христос е централната личност, всички религии пак идват от  Него. Сега ще прочетем Послание към евреите гл. 12 от 22 до 24 стих. Там се говори за братството във връзка с Христа. Тържествуващите ангели са най-възвишените същества, а духовете на усъвършенстващите праведници са напреднали хора. Тук се говори за ангелските същества, които работят за еволюцията на човечеството. Те образуват Всемирното Бяло Братство, и работят под ръководството на Христа. Всичко, което става в природата, се ръководи от горе, от разумния свят. Човешката история на пръв поглед изглежда хаотична, но в нея има разумно начало. Каква мисия са имали основателите на религиите?  – От окултно гледище те са били пратеници на Бялото Братство. Всички по-важни импулси, по-важни идеи са дадени на човечеството все от Бялото Братство.

Всички основатели на религиите – Рама, Кришна, Хермес, в Египет, Орфей – основателя на гръцката култура, са пратеници на Бялото Братство. Те са имали за цел да подготвят човечеството за идеите на Христа и за Неговото идване. Идеите на Христа са много възвишена работа и за това човечеството е трябвало да бъде подготвено. Окултни школи са имали и евреите в Египет. Тя е била на есеите. Каква мисия е имала тя?  Първо, в нея са се учили еврейските пророци. Те са се подготвяли за своята мисия, придобивали са знания, работели са върху себе си и са повдигали евреите. През времето на Христа тази школа е играла друга роля – подготвяла е своите членове като първи ученици на Христа. Есейската школа е имала свои ядра във всички части на Палестина. Интересно е, че по времето на Христа се разкриват и готови души, които са били първите Негови ученици. Те не са били само рибари и митари. Те са били и посветени от минали прераждания.

Учителя казва, че това са били еврейските пророци Исая, Данаил, Еремия и др. Те са подготвяли евреите за идването на Христа. После пак идват да поемат работата и помагат на Христа. По интуиция човек би могъл да долови, до известна степен, кои ученици на Христа са били пророци. Окултните школи, които идват след Христа като богомилството в България, чиито клони са розенкройцерите и албигойците в Европа, са имали за мисия реализирането на християнството – новата култура на земята. След Христа най-важната окултна школа била на Богомилите. Сега обикновено всички казват, че Христос е дошъл да спаси човечеството. Но от окултно гледище какво значи това? (Онзи ден брат Влад Пашов загатна малко нещо по този въпрос.)

От 10 милиона години, откакто човечеството съществува, (според Библията 6 – 7 милиона), а окултизмът казва, че съществува от 18 милиона години, земята е напоена с престъпления. Човечеството е създало много тежка карма. Тази тежка карма е зарегистрирана в аурата на земята. Вследствие на това земната аура е ставала от век на век все по-неблагоприятна, по-тежка. Както човек, така и земята и всички планети си имат аура. Вследствие на тези неблагоприятни условия човечеството не е могло да се подобри, издигне и спаси. Толкова била тежка кармата. С идването на земята Христос изпълва нейната аура със своята светлина и с това Той трансформира, заличава тази част от човешката карма, която била зарегистрирана в земната аура. С това се създават благоприятни условия за човешкото развитие. Дава се възможност на човека отново да победи егоизма в себе си и да приеме любовта. Останалата част от кармата ще се изплати чрез човешките страдания.

Сега човечеството ще мине през една огнена вълна и ще ликвидира със своите страдания.

Христос е имал за мисия, от една страна, да трансформира земната аура а, от друга страна, да донесе на земята силата на Любовта. Нали Христос е носител на Любовта? С Неговото идване на земята се дава възможност на човечеството да започне своята еволюция. След Него започва издигането на човечеството към Бога, от материалния към духовния свят. Христос е най-пълното, най-висшето изявление на Любовта тук, на земята. Със Своята Любов Той облъчва всички същества, както слънцето огрява цветята, дърветата и др. Под действието на Христовата любов се събужда любовта на човешката душа. Божествената Любов е вложена в човешката душа още при излизането на човечеството от Бога. Любовта на Христа към човечеството дава условие да се разцъфти човешката душа. Всички хора, които нямат проявената любов в себе си, са мъртви. Те спят, не са събудени хора. Това, което направи Христос с възкресението на Лазар, ще стане с всеки човек. Учителя казва така за Любовта на Христа. Любовта на Христа превишава всяко знание. Аурата на Христа е така велика, така светла, че излъчва ослепителна светлина. Човек има още много да живее и постоянно да се доближава до Любовта на Христа. Съвременният човек не може да издържи трептенията на тази велика Божествена Любов. Христос притежава и великата Божествена мъдрост. За нея Учителя казва: „Носител на висшето знание е пак Христос.” Когато човек приеме Любовта и стане дете на Любовта, тогава Христос ще го хване за ръка и ще го въведе в храма на Мъдростта, ще му повери ключовете на знанието как да управлява силите на природата. Тъй че велико бъдеще очаква човека.

За днешната епоха във връзка с Христа Учителя казва: „Няма епоха в човешката история, когато Христос да е работил така – сега Христос работи най-много. Преди няколко века Христос е бил горе в най-висшите светове, а сега е слязъл по-ниско в астралния и етерните светове, по-близо до материалния свят.”

Ще станат две велики неща. Първо, ще почне вселяването на Христовия дух в човека, разбира се, отначало в готовите души. Когато изпитваш в себе си едно безкористно чувство, проявяваш милосърдие, любов, милост, това показва, че Христовия Дух те е озарил и започва да работи в тебе. И апостол Павел казва на едно място: „Не желая аз, но Христовият Дух се е вселил в мене.” В една беседа Учителя казва така: „Ръката на Христа ще се докосне до ума, сърцето, душата и духа на човека и ще го преобрази.” Това е първото велико нещо, което иде сега. Чрез своите мисли, чувства, желания и постъпки ще изявиш Христа.

Второто, което иде, е следното: „Готовите души днес през тази епоха ще станат способни да виждат Христа и ще влизат в общение с Него.” Не в материалния свят, но чрез етерното и астралното ясновидство тези хора ще влизат в общение с Христа. Виждането на Христа е велик момент. И сега е възможно, но в бъдеще ще става в по-голям мащаб. Индусът Саду Сундар Синч като младеж се е колебаел коя религия да приеме. В момент на най-голямо отчаяние и безсилие на живота той е видял Христа и от тогава тръгва в света да проповядва и сега е още жив и държи сказки по целия свят. Идвал е и в България и е държал сказки в Евангелистката църква. На него Христос се явил и му казал: „Иди и работи за Мене.” От този момент той станал съвсем друг човек – изпълнен с мир, радост и велико блаженство. В тази епоха и от 1950 година нанатък много хора ще могат да виждат Христа и да говорят с Него. Ще се сбъднат думите, които Христос е казал: „Едно стадо, един пастир.”

Лично на мен веднъж Учителя ми каза: „В бъдеще ще има една единна религия за цялото човечество по цялото земно кълбо. Тази религия ще бъде Мировата религия. Окултизмът иде да докаже новото значение и мисия на Христа. Всички народи ще признаят Христа, ще Го оценят и приемат за основа на живота – Любовта.”

Един пример: брат Пеню Киров е първият ученик на Учителя. Той беше и най-напредналият ученик. Веднъж на Богоявление в Бургас той се разхождал край брега, когато хвърлят кръста в морето. Той видял необикновено чист, спретнат, светъл и красив човек, но облечен бедно и бос. Той Го повикал у дома си, за да Му даде обуща и чорапи. Човекът се съгласил. Тръгнали заедно, стигнали до къщата и брат Пеню влязъл в стаята, за да вземе обущата, обръща се, повиква човека, но Него Го нямало. После Учителя му казал, че Той бил Христос.

Всеки човек, ако иска да напредне, трябва да прави вътрешна връзка с Христа. Веднъж Учителя каза така: „Тези упражнения, които даваме сега, ще ви дадат една микроскопическа придобивка, но ако човек иска да направи грамадна крачка в своето развитие, той непременно трябва във време на молитва и размишление първо да тури Христа. За да стане това нужни са две неща: Първо, Любов към Христа, едно вътрешно отношение към Него. Силна връзка можеш да имаш с човека, когото обичаш. Ако имаш Любов към Христа, връзката ти ще е силна и тогава Неговия Дух започва да работи в тебе. И второто: хубаво е всеки ден човек да прочита нещо от Евангелието със сърце, пълно с благодарност и размисли върху живота на Христа. Само едно мистично отношение не помага. Трябва съзнателно, с вяра и любов да правим връзка с Христа. Аз препоръчвам всеки ден да се прочитат 10 стиха от Евангелието, да се размишлява за Христа и да си представяме Неговия лик. Този портрет в салона не е истинския, но е най-близък до Него. Представянето на образа на Христа да се придружава с молитви към Него. Това е една много красива задача.”

Сега ще ви дам избрани мисли от Учителя за Христа:

„Няма друг такъв като Христа – да Го окачат на кръста, да понесе всички страдания и в туй мъчение да каже: „Господи, прости им.” Христос доказа на човечеството, че Онзи, Който Го е изпратил на земята да изпълни Неговата воля, и от смъртта ще Го възкреси. Христос казва: „Отец ми живее в Мене и Аз в Него.”

Следователно обичате ли Христа, ще обичате и Неговия Отец. Христос и днес съществува, и днес живее. Той казва: „Отивам да приготвя място.” Това показва, че Той отива там, гдето има жилище за Него. Той има грижа за своите ближни. Христос е дошъл на земята именно за това, да избави човечеството от неестественото положение, в което се намира.

Огън ще слезе на земята да изгори всички нечистотии, всички лоши мисли и чувства на хората. Ще остане само идейното, красивото в тях и те ще започнат нов живот – живот на любов и знание, на истинска свобода. Това се отнася за онези, които ще бъдат готови, когато дойде този момент.

Една група хора ще приемат новата вълна, ще влязат в новите условия на живота, а други, които не са готови – чакат друга епоха. Затова Христос казва, че тези, които са готови, ще приемат това учение. Тъй че в началото няма всички хора да влязат в шестата раса. Не е лесно човек да надрасне личния си живот, да влезе в космичната Любов. Границата между инволюцията и еволюцията е идването на Христа. Христос е един трансформатор, защото направо при Бога човек не може да отиде. Ще вземем един пример. Слънчевата енергия идва от слънцето, но ако не се трансформира през 12-те полета, които обикалят земята, тя е толкова мощна, че човек, засегнат от тази първична слънчева енергия, би изгорял. Всяка една от тези области поглъща част от слънчевата енергия, за да може човешкият организъм да издържи на тези препятствия. По аналогия енергията, която иде от Бога, е толкова мощна, че човек не може да издържи, ако не мине и се трансформира през Христа. По този въпрос окултизмът казва: „Човек, който иска да отиде при Бога, той трябва да направи връзка с Христа. Само чрез Него ще направи връзка с Бога.” Ние трябва живо да си представяме, че Христос – Великият Учител, и сега е жив, и сега работи във всеки човек и всеки може да направи връзка с Него. Христос се оправя със злото в света. Той трансформира злото и премахва всички отрови на злото в света. За да се прояви това действие, окултната наука казва: „В момента, когато римският войник пробил гърдите на Христа с едно копие и изтеклата кръв от тялото на Христа паднала на земята, тя била огряна от неговата аура. С това земната аура станала годна за човешкото развитие. Една част от човешката карма, записана в атмосферата дотогава, се ликвидира. От тогава човечеството живее вътре в аурата на Христа. Христовият Дух работи вътре в подсъзнанието на всеки човек. Който казва, че без Христа може да се спаси, той не разбира закона.” Учителя цитира две важни изречения на Христа: „Никой не може да дойде при Мене, ако Отец Ми не го повика.”; „Никой не може да отиде при Отца, ако не Му покажа пътя.”

Христос като дойде на земята, обърна с Любовта Си всички хора – и които вярват, и които не вярват. Една светлина вече работи в света чрез идването на Христа. Които вярват, те са възприемчиви към силата на Христа. Тази Христова сила обновява напълно ума, сърцето, душата и духа на човека. Христос казва: „Молете се на Господа на живота да изпрати работници (жетвата на човешките души – цялото човечество). От невидимия свят трябва да се изпращат работници, които ще се вселяват в готовите човешки души и ще работят чрез тях. Значи истинските работници са горе – светлите души. Те повдигат готовите души тук, на земята, за благото на света. Защо Христос е плакал? – „Той плака за еврейския народ, който изгуби благоприятните условия на живота.” На друго място Учителя казва, че Христос е плакал и за цялото човечество, което не е готово още да приеме Царството Божие. Учителя обяснява колко вида плач има: Първо – човек плаче при големите страдания – в безизходно положение. Втори вид плач е, когато се разкайва. Трети: когато човек получи от горе посещение на Бога, на Духовното, когато получи една нова светлина. Тогава заплаква, но не от скръб, но от преливане на чашата, той не може да удържи това небесно състояние. И четвърти вид плач има, когато човек заплаква от жал към другите. Това е плачът на Христа – най-висшия плач.
За да видите Христа вие трябва да имате ум, сърце и дух като Неговите. Само по този начин може да видите и разберете Христа. Всички, които са виждали Христа, са падали с лице към земята и след това е трябвало ангели да слязат от Небето и да ги вдигат. Христос не е човек. Той е едно велико същество, най-великото, което е дошло на земята.

Най-великото събитие в историята на цялата планета е идването на Христа. Затова всеки човек трябва да има лично отношение с Христа. Ако не беше дошъл Христос, лошите енергии щяха да разрушат всичко. Христос е двоен трансформатор. Той трансформира енергиите, които идат от Бога. Вторият вид трансформиране се състои в следното: понеже човечеството от хиляди години насам е събирало много отрицателни енергии, Той ги променя от разрушителни в градивни елементи. Именно в това е спасението на света чрез Христа. Защо Христос дойде да спаси човечеството? – В това се крие великата тайна, която хората ще познаят едва след хиляди години. Това, което накара Христос да дойде да спаси човечеството, е Неговата Любов. Христос дойде в света да научи хората да познават Бога и да Му служат, а не да придобиват богатство и щастие.

Цитат, който сега ще прочета, показва какво велико знание имаше Христос. Христос беше един от най-добрите лекари: отваряше очите на слепи, възкресяваше мъртви, освен това Той разполагаше с наука, която днес никой няма. Всеки, който днес работи с Христа, с Неговото име, той е в сила да направи това, което Христос правеше. Понеже Христос е най-великото същество, което разполага с най-големи, велики знания. Затова хубаво е, когато човек лекува по Божествен начин, да призовава и Христа. Лекувайте в името на Христа. Христос повери известно знание на своите ученици, но това беше малка част от това, което носеше в себе си. Той казваше: „Още много знание мога да ви дам, но не сте готови за тях.”

Знанието на източните школи е на инволюционната мъдрост, а това знание, което носи Христос, е еволюционна наука, знание, което е нагодено за човечеството, вървящо от материалния свят към Бога. Нужно е лично общение с Христа. И сега е възможно това. Ама Христос е живял преди 2000 години, ще каже някой. Вие може да търсите Христа преди 2000 години, а аз още сега се разговарям с Христа.  Той ми казва да кажа на последователите Му, че е жив и да не ходят на гроба да Му се кланят, но да живеят Неговото учение, което е учение на Любовта. „Кажи им, че не вярват както трябва.” Христос е казал на своите ученици: „Идете и проповядвайте на света и Аз ще бъда с вас до скончанието на века.” От тези думи се разбира, че Христос е жив и сега работи. По цели нощи Христос се е молил, размишлявал, отивал е на планината, гдето прекарвал в уединение, пост и молитва. Мъчно може човек да следва пътя на Христа. Усилия, Любов се иска от човека, за да върви в правия път. Христос даде на човечеството образец за търпение и разумност и до днес живее и ще живее в умовете и сърцата на всички хора. Христос – Великият Учител на човечеството, се подложи на най-големите страдания, които са съществували някога в света. Има един закон в окултната наука, който гласи, че когато помагаш на един човек, който има тежка карма, един чист невинен човек, ако пострада в усилията си да му помогне, тогава на грешника се ликвидира кармата. Ако има нещо забележително в характера на Христа, това е Неговото търпение, смирение, безкористие. Той слиза на земята, за да заеме най-долното положение, слиза от Своето Божествено величие, за да приеме човешка форма. Христовото учение – учението на Любовта, е ценно за всички времена и епохи. Христовото учение и до днес още не е приложено. Хората не са още готови за това учение. Само отделни души са го приложили, но това не е достатъчно. Тези две хиляди (2000) години, които изминаха от Христа насам, са само приготовление за Християнството. Защо толкова дълго време? – Защото великите неща бавно стават. (Примерът с тиквата и дъба.) Цялото човечество ще бъде обединено в името на Любовта. Това е мисията на Христа. Исая казва: „Земята ще се изпълни със знание за Господа.”

Първият закон е Любовта към Бога, и вторият: „Любете се едни други.” Любов на всички към всички и Любов към Бога. Това е новото, което ще дойде на земята. Това непременно ще дойде, защото има един стих от Христа: „Словото Божие, което е излязло от Отца, не се връща при Него, без да принесе свой плод.” Някой ще пита: „Кой е приложил Христовия закон?” Който може да приложи Христовото учение, той е излязъл от областта на личния живот. Не иска нищо за себе си и работи за Божието дело, за всички, за цялото човечество. По този въпрос Учителя казва така: „Даже ако човек стане мистик, постигне напълно познанието за Христовото учение, той работи за реализирането на Божието дело. Той е надраснал личния си живот. Всеки, който тича да улови щастието, никога няма да го хване. Един човек, който живее личния живот, тича да хване щастието, а този, който живее за цялото, върви напред, а щастието го гони. Дават му се най-благоприятни условия, за които той не е мечтал.” „Който е Мой ученик – казва Христос – да тръгне подир Мене. Вземи кръста си и върви подир Мене, защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.” – Защо този, който работи за цялото, за Бога, неговото иго ще бъде благо? – Защото той ще живее в света на радостта и ще бъде винаги радостен. Който живее личен живот цял ден ще бъде в тревога, страхове, съмнения, които като червей ще го ядат цял ден. Той няма да види една светла минута в живота си. Един човек, който живее личен живот и се грижи само за себе си, работи за личен интерес, за него невидимият свят казва: „За този човек има кой да се грижи. Това е самият той.” Когато човек работи за другите, тогава невидимият свят му помага, защото той друга помощ няма. Който работи за Бога, препятствията и пречките в живота му ще ги премахва невидимият свят. Този човек ще чувства съдействието на невидимия свят непрестанно. Когато отива в непознат град всички негови срещи ще бъдат уредени от невидимия свят. Да обичаш Христа, това значи да не обиждаш никого, да не мислиш зло на хората. И като срещнеш престъпника да бъдеш готов заради Любовта на Христа да видиш доброто в него. Ти нямаш право да съдиш хората. Христос казва, че: „който не се отрече от себе си, от своя живот – не може да бъде Негов ученик”.

Божественият огън е донесен на земята от Христа. Този огън движи съзнанието на всички културни хора и народи из целия свят. Думите на Христа сега работят в подсъзнанието на човечеството. В бъдеще това съзнание ще вземе ръководството в човека. Щом обичаш Христа не Му причинявай нови страдания. Тук има много дълбока мисъл. Преди избухването на Втората световна война една наша сестра е видяла Христа разпънат на кръст. За да разберете окултния език трябва да знаете коя е мисията на Христа. – Това е обединяване на човечеството в името на Любовта. Когато ние проявяваме безлюбие един към друг, насилие, неправда и прочие, ние пречим на Христа. Че ние сме много далече от новото космическо съзнание, показва следното: от година на година и от век на век съдилищата се изграждат във все по-големи сгради. Военните министерства също. Това показва колко са далече хората от новото съзнание. Някой иска да знае кой е Христос. – Думите, които е казал Христос – това е Бог. Могат ли да ви ползват Неговите думи да бъдете щастливи – това е Христос. Христос слиза на земята, за да отнеме товара от хората и затова казва: „Възложи товара си на Господа.” Господ ще вземе вашите страдания и в замяна ще ви даде радост. Който човек страда, нека си направи една молитва и с няколко думи да се обърне към Христа. Тогава радостта на Христа, Неговата Любов, мир и блаженство ще влязат в човека и ще го преобразят. Може да се направи опит. Това учение е опитно. Ние имаме една архива, в която всички думи на Христа са записани със златни букви. Проповедите на Христа са траели по четири часа, а в Евангелието са предадени с няколко реда. Но всичко е записано. Нищо не е загубено. В тази свещена книга всичко е записано до най-малката думичка. Ако вие тръгнете по пътя на Любовта, при вас ще дойде един ангел, който ще ви повдигне на крилата си и вие ще разрешите всички въпроси. Христос е единственият фактор, на когото вие можете да разчитате. Като говорим за Бялото братство, ние знаем и за Христос, който е дошъл на земята да пострада и да възкръсне. Христос е глава на Бялото братство. Божественият свят се е проявил в лицето на Христа но не тъй, както църквата го разбира. Цялото Бяло братство сега работи под ръководството на Христа. Къде е Христос? Ако питате един ясновидец той ще ви каже дали Христос е тук или не. Той ще Го види. Няма събрание, където духовете са обладани от възвишени мисли и да не са посетени от Христа поне за 5 – 10 минути. В такова събрание хората ще почувстват едно божествено състояние, ще ги озари една светлина. Може да дойде някой представител на Бялото братство.

Може ли Христос да бъде едновременно на много места? – Това е смешно схващане. Христос може едновременно да присъства на всички събрания в света. За човека това е невъзможно, но за Христа е възможно. Той присъства в цялата планета. Време и пространство в духовния свят няма. Само на вратата на ония, на които Божественото съзнание е близо да се събуди – там Христос хлопа.

Христовият дух идва да се всели в човека. Това е възкресението. Любовта на Христа е първата причина, която иде да тури ред и порядък. Христос донесе не само учението на Любовта, но Любовта, като една сила на земята.

И всеки човек, който гладува и жадува за Любовта, ще я получи. Тази нова вълна е дошла вече и човек може да влезе във връзка с Христа. Космичната Мирова Любов е дошла на земята.

 

14 февруари 1948 г., Изгрев, Боян Боев