fbpx

Какво е това валдорфска педагогика? – доц. Елизабет Берингер

валдорфска педагогика

Първото училище е създадено през 1919 година в Щутгарт по искане на немският индустриалец Емил Молт за децата на работниците в неговата фабрика Валдорф-Астория. По това време в Германия цари нищета и инфлация. Емил Молт иска от Рудолф Щайнер да създаде такова училище, където децата да учат така, че да се превъзмогне нищетата.

Идва нацизмът и тези училища се затварят, защото те възпитават свободни личности, а на Хитлер му трябват послушни марионетки. След Втората световна война тези училища се отварят отново. Учителите не са получавали заплати, а децата са им носили въглища и хляб.

Когато гледаме към тази педагогика, гледаме към две неща: методиката на преподаване, а от другата страна е погледът към детето. И точно в погледа към детето се различава от останалите педагогики. Във Валдорфската педагогика се поглежда към душевната страна на детето.

Когато погледнем назад в миналото, тогава можем да видим, че мисленето на хората е било различно. Едва 600 години преди Христа човек е започнал да се учи да мисли. Едва при Аристотел човек е започнал да мисли, преди това човек си е представял всичко в образи.

А сега да се върнем към детето. То има една цъфтяща фантазия и живее сред картини и няма по-голяма радост за него ако му разкажем приказка. Приказките са връзката с митичното начало. Поглеждайки към Валдорфската педагогика виждаме на коя фаза от развитието на човека съответства развитието на детето. В първи клас цялото преподаване е в приказна форма. Най-напред децата се учат да пишат, а не да четат. Например: разказва се на децата една приказка, една история за един смел крал. Децата рисуват този смел крал, застанал ето в тази поза, която прилича на буквата “К”. Винаги, когато се види буквата “К”, тя се свързва с фигурата на крал.

Ако погледнем децата от 5 клас, ще забележим, че техните крайници са много хармонични. В 6-7 клас крайниците се удължават. Децата в тази възраст предпочитат да стоят, стават тромави и лесно се уморяват. Най-хармоничната възраст е 5 клас. Коя е най-хармоничната култура? Това е Гърция. Тогава в 5 клас им се преподава Гръцка история. Преподава им се, рисуват, играят пиеси. По време на Гръцката култура човек започва да се индивидуализира. До 4 клас децата говорят хорово, в 5 клас – хорово и индивидуално, в 8 клас играят класическа драма и всеки играе индивидуална роля.

Днес ще говорим за обучението на учениците от първи до осми клас. Това е една особена възраст. Към детето трябва да погледнем не само като на биологично същество, а и като на същество, което носи нещо съвсем индивидуално. Ние се опитваме чрез възпитанието да дадем възможност детето да развие всички свои способности така, че то да бъде това, което иска. Целта е не да направим нещо от този млад човек, а да му дадем възможност той да направи това, което иска от себе си.

Ако от педагогическа гледна точка погледнем на детето, виждаме, че то е едно много комплицирано същество. То има биологични и наследствени дадености, но с тях се свързва и духовно-душевната част. Естествено биологичната част умира. Душата има свойството да се превръща, а духът е безсмъртен. “Азът” няма нищо общо с раждане и смърт, това е вечното. Ние гледаме на детето като на нещо вечно. Това вечно се вгражда в тялото.

Ние сме хора, които се развиват. Човек може да остарее и въпреки това продължава да се развива. Когато малкото дете се роди, мозъкът му не е съвсем развит. Едва след първата година мозъкът му се диференцира. Това продължава до тридесетата година.

Установи се, че деца, които са кърмени са малко по-интелигентни от тези – хранени изкуствено. Когато детето сучи, цялата мускулна система се задвижва много енергично, цялата мускулатура е в движение, а когато се храни с биберон не се извършват тези фини движения, които развиват определени центрове в мозъка.
Във Валдорфското училище всяка сутрин в началото на урока се правят ритмични упражнения с пеене и евритмия.

Друго важно обучение е плетенето. Това е една способност за координиране на лявата и дясната ръка. Това упражнение действа за диференциране на мозъка. Това оказва положително влияние върху мисленето. Може би знаете, че мъжете мислят с лявото полукълбо, а при жените има по-добра връзка между лявото и дясното полукълбо. Мъжете имат логично мислене, а жените – синтетично. Точно плетенето е това, което обединява мисленето.

Детето повтаря в своето развитие културното развитие на човечеството. Шест хиляди години преди Христос по време на Персийската културна епоха започва развитието на земеделието. В трети клас децата се занимават със земеделие. Обработват земята, сеят жито, косят го, мелят го и правят хляб, който изпичат и сами изяждат. Това е най-вкусният хляб. Те учат как се правят обувки, как се шият дрехи.

До пети клас детето прави каквото му каже учителя, но сега вече има собствено мислене и иска само да разбере нещата.

Днес никак не е трудно едно 3-4 годишно дете да се научи да играе на компютър, да чете, да играе шах, но детето работи за вътрешната си организация през първите 7 години. Не само мозъкът му не е зрял, но и цялата му физика. Ритъмът му на дишане и кръвоносната система не са координирани. Подсъзнателно детето работи върху своя организъм. С появата на новите зъби този процес е завършен. Тогава детето е готово за обучение. Силите се освобождават за учене. Ако по-рано започваме с интелектуалното обучение, ние изтегляме силите му. Установено е, че деца, които прекалено рано са обучавани интелектуално към десетата – единадесетата година имат здравословни проблеми.

От възрастта на смяната на зъбите до половата зрелост тогава се разгръщат душевните сили. В този период учителят трябва да бъде гений. От това как той представя света, зависи как детето ще възприеме света по-късно. Учителят трябва да бъде въодушевен от света, за да може да предаде това въодушевление на детето. Как ще се обучават децата? Те искат да учат, но всяко по свой начин. Детето учи от любов към учителя. Колко интересен е светът за детето зависи от учителя.

Във валдорфските училища има един класен ръководител от първи до осми клас. Той познава всички свои деца. Той ги обича. Той може да съпровожда развитието на детето. В края на годината той пише една обосновка какво е развитието на детето, какви проблеми има. И освен това му дава едно изречение, върху кое то трябва да работи за следващата година. Веднъж в седмицата детето трябва да казва тази мисъл, да живее с нея.

Ние не преподаваме всеки час различен, както е в другите училища, а основните предмети се преподават на епохи. Три – четири седмици се учи един предмет. Учителят има възможност да развие тази материя и детето да вникне в нея, а след това трябва да си почине. След това идва друга епоха – например математика. Тази епоха се повтаря след 2-3 месеца. Това епохово преподаване е толкова успешно, че е въведено в училищата на много страни. Начинът на оценяване също се приема поне в първите два класа в много страни. Разбира се има предмети, които не се учат на епохи – например чуждите езици. Във валдорфските училища се учат два чужди езика. Имаме много часове по изкуство. Всичко, което правят децата трябва да бъде красиво. Те си правят красиви тетрадки.

Имаме предмет, в който се рисуват форми. Децата рисуват във въздуха с ръце, извървяват формата по пода, а след това рисуват в тетрадките. Това се изучава само в нашите училища. Стремим се да има равновесие между интелектуалните предмети, предметите по изкуство и практическите предмети. Така обучението е цялостно.

 

Въпрос: Има ли програми във Валдорфските училища?

Отговор: И да, и не. Има един план за развитие на детето и от там план за обучение. Но всеки учител решава сам как да преподава, защото всеки клас е различен.

Въпрос: Преподава ли се музика, учи ли се инструмент, защото знаем, че музиката развива мисленето?

Отговор: Да. Изучава се музика. Освен това всяка сутрин децата пеят. Всички деца се учат да свирят на флейта. За други инструменти имат частни учители. От 4-ти клас имат класен оркестър, а от 8-ми – училищен. В много училища се правят представления – например “Вълшебната флейта”. Много се пее в обучението на чужди езици.

Въпрос: Има ли директор във Валдорфските училища?

Отговор: Няма директор. Училището се ръководи от колегиум от учители. Това е чудесно, защото родителите имат огромно доверие в учителите. Родителите решават какво да плащат, те решават финансовата страна, а управлението на парите правят учителите. Всеки четвъртък има конференция състояща се от две части: педагогическа и икономическа. На всеки 4-5 седмици има родителска среща. Учителят разказва какво е направил, какво е развитието на децата. Ако има проблеми родителите се включват и всичко се реша ва заедно.

Въпрос: До кой клас се учи във Валдорфските училища?

Отговор: До 12-ти клас, а след това има 13-ти клас, в който децата се подготвят за държавни изпити.

Въпрос: Говорим за развитието на детето, а не на учителя. Има ли възраст на учителя, която е най-подходяща.

Отговор: Няма такава специална препоръка.

Въпрос: Как гледа държавата на Валдорфските училища? Как става прехода от Валдорфско училище към следващото обучение?

Отговор: В различните страни е различно. В Германия имаме закон за частните училища. Те са равноправни с държавните и получават същите дотации, както и държавните. Но ние имаме повече предмети и затова повече учители, ето защо родителите доплащат. Но в Англия, Швеция и други страни училищата не получават нищо.

 

Лектория по валдорфска педагогика, изнесена от 3 до 5 декември 2001 г. Стара Загора. Тези лекции са написани по записки на Д. Дюлгерова и К. Гойчева – Абаджиева. Симулативен превод – Таня Вернер.