За Паневритмията с Людмила Червенкова

Повече за Паневритмията, може да научите в предаването „Пътят“ брой 199 с гост Людмила Червенкова. Подробно и изчерпателно предаване, в което се засяга Паневритмията от най-различни аспекти. Приятно гледане, учене и практикуване!  Отвори >

Паневритмията - втора статия от Боян Боев

  Днешната епоха е преходна между две култури. Винаги завоят между две култури се отличава с хаос, с големи противоречия. Това е признак, че се намираме на границата между старото залязващо и новото изгряващо. Забелязано е, че винаги в зазоряването на всяка нова култура стоят велики духовни идеи. Днес по много признаци се вижда, че едно ново съзнание се ражда в човечеството. В същност самото развитие е въпрос за разширение на съзнанието. Например, ако проследим природните царства, ще видим, че колкото отиваме към по-горните царства, постепенно съзнанието се разширява. Всяка култура се отличава с това, че носи нещо ново на човечеството. Тя е едно новоОтвори >

Слънчевите песни

Веднъж ни разказаха следната случка. “Попитахме едно дете: – От кога играеш Паневритмия? И то отговори: – От корема на мама.” Да играят или израстнат под звуците на Паневримията вярваме, че помага на децата да станат добри хора. Тя е достъпна и като движения и като текстове. Разказва красиви истории за “първият ден на пролетта”, за слънчевите лъчи, за радостта на земята. Танцуващите деца са прекрасни.  Отвори >

Ина Дойнова - видео курс по Паневритмия

Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения.   Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия – това е, което тече във времето иОтвори >

Паневритмия - учебен филм с Ина Дойнова - част 6

Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения.   Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия – това е, което тече във времето иОтвори >

Паневритмия - учебен филм с Ина Дойнова - част 5

Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения.   Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия – това е, което тече във времето иОтвори >

Паневритмия - учебен филм с Ина Дойнова - част 4

Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения.   Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия – това е, което тече във времето иОтвори >

Паневритмия - учебен филм с Ина Дойнова - част 3

Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс по Паневритмия Ина Дойнова, инструктор с години опит в преподаването ѝ , ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения.   Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия – това е, което тече във времетоОтвори >

Паневритмия - учебен филм с Ина Дойнова - част 2

Представяме ви Паневритмия – учебен филм – част 2. В този учебен видео курс Ина Дойнова, инструктор с години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения.     Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия – това е, което тече във времето и се повтаря, универсален принцип на периодичността, хармония на отделните части в Цялото. Целта на Паневритмията е да ни синхронизира сОтвори >

Паневритмия - учебен филм с Ина Дойнова - част 1

Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс Ина Дойнова, инструктор с години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения.   Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия – това е, което тече във времето иОтвори >

Всяка година на “Изгрева” край София на 22 март се отваря една нова красива страница в живота. Тогава почват паневритмичните упражнения. В красиво пролетно утро, когато слънцето позлатява челото на Витоша, когато цветята почват да отварят своите венчета на животворните слънчеви лъчи, когато всичко наоколо е пълно със свежест, радост, хармония и музика, се правят тези упражнения на една широка полянка, обиколена със стройна борова гора. Защо те почват всяка година на 22 март и защо се правят рано сутринта? Ще дадем един цитат от книгата “В царството на живата Природа” като отговор на този въпрос: “Сутрин при изгрев слънце земята е отрицателна, т.е. приемаОтвори >

Разговори за Паневритмията – част 1 > Разговори за Паневритмията – част 2 > Още сутринта Учителят каза, че тази вечер на полянката ще се учат няколко нови упражнения, главно “Слънчеви лъчи” и “Пентаграм”. „Слънчевите лъчи” бяха дадени наскоро и не бяха добре усвоени от всички. Към осем часа вечерта запалиха силните електрически лампи на полянката. Тя беше вълшебно осветлена. Учителят и всички братя и сестри бяха там. Доста пъти играхме „Слънчевите лъчи” и „Пентаграма”. Отначало ги играха малки групи, които ги знаеха добре и след това всички взема участие. После се събрахме около Учителя. Почна разговор. Учителят каза между другото: Първото упражнение на ПаневритмиятаОтвори >

Разговори за Паневритмията – част 1 > Днес след Паневритмията Учителят раздаде на полянката на всички братя и сестри гевречета и каза: Сега имате по половин геврек, а като дойде Любовта, ще имате по цял геврек. Една сестра каза: “Учителю, колко се чувстваме освежени, жизнерадостни и просветлени след Паневритмията! Цял ден сме в повдигнато състояние на духа. Когато някой път не играя Паневритмия, чувствам липса на нещо.” Учителят каза: Тези паневритмични упражнения турят в съгласие човешкото тяло и човешката воля с човешкия ум и чувство; и тях в съгласие с Духа. Всичката погрешка е там, че хората са изгубили връзката си с Божествения свят. ИмаОтвори >

Днес е един от редките пролетни дни. Небето е чисто синьо. Ние сме на полянката. Кръгът на Паневритмията е сформиран. Учителят е в средата на кръга. До Него е оркестъра. Той изпълнява движенията на Паневритмията и ние го следваме. След Паневритмията почват “Слънчевите лъчи”. Нареждаме се в 12 лъча. Около тях има кръг от двойки. После започва Пентаграма, който приключва с тържествения си марш. След това се събираме около Учителя и изпяваме “Химн на Великата Душа”, “Аз мога да любя” и други песни. Почва разговор. В разговора Учителят между другото каза следното: Хармоничните движения на Паневритмията са метод за самовъзпитание на разумните същества. Паневритмията еОтвори >

Паневритмията  е уникална българска система от гимнастически музикални упражнения, създадена между 1927 и 1942 г. в България. Тя съчетава в хармонично единство: движение, музика, слово, философия и връзка с природата. Паневритмията едновременно е приятна и полезна за здравето. Авторът на Паневритмията (Учителя Петър Дънов) я определя като „наука, която регулира физическите, духовните и умствените функции на човека“. „Паневритмията подразбира икономични – не сложни, но целесъобразни движения, с които се постига отличен резултат.“ – Учителя Петър Дънов.   Откъси от лекцията на Д-р Людмила Червенкова, 28 юни 2014 г.,   Отвори >

От 22 март до 22 септември, а понякога дори до започване на есенните дъждове, всяка сутрин преди изгрев Слънце голямата поляна на Изгрева се изпълваше с мъже и жени. Всеки стоеше тихо, съсредоточено, с молитва и благодарност посрещаше първите лъчи на Слънцето. След това се подреждахме в редици и правехме шестте ежедневни упражнения. Веднага след това музикантите със своите инструменти – цигулки, флейти и китари, заставаха в средата на полянката, а ние образувахме кръг около тях. Учителя идваше в центъра на кръга и под звуците на музиката, която той самият беше композирал, заедно с него всички играехме Паневритмия – упражнения, създадени пак от него. ТакаОтвори >

Паневритмия с Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно

На снимката: Танцът Паневритмия с Учителя Петър Дънов Кръгът на Паневритмията се сформираше бързо, Учителя заставаше в средата до оркестъра и изпълняваше движенията, а ние го следвахме с очи. За „Слънчевите лъчи“ се нареждахме в дванадесет лъча и около тях имаше кръг от двойки. Приключвахме с тържествения марш на Пентаграма, а след това се събирахме около Учителя и изпявахме „Химн на Великата Душа“, „Аз мога да любя“ и други песни. След това вече можеше да се подхване разговор. В един такъв разговор, между другото, Учителя каза за Паневритмията следното: Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и умствените функции на човека и е съчетание на човешкитеОтвори >

След изпълнение на паневритмията при „Езерото на Чистотата“ Учителят почна да говори за нея: – Трябва да се запознаете с научната страна на паневритмията. Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата. Ние правим тия упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември. Според закона за еволюцията ние започваме с тялото. Движенията на паневритмията са едновременно механични, органични и психични. На всеки човек, който може даОтвори >