fbpx

Общи условия

Общи разпоредби:

Моля, имайте предвид, че Общите условия са валидни при използването на сайта Здрав живот. Чрез зареждането на интернет страниците на http://www.zdravjivot.org/, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите общи условия, заедно с това и от всички всички промени и допълнения в Общите условия, които са публикувани при бъдещи използвания на сайта и всички негови подстраници и елементи. При използване на сайта Общите условия са със задължителлен характер. Общи условия представляват договор между вас и Фондация в обществена полза “ЗДРАВ ЖИВОТ”, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични, нетърговски и добронамерени цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия са с обвързващо действие само в отношенията между вас като Потребител на услугите на сайта и Фондация ЗДРАВ ЖИВОТ. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, следва да прекратите използването на сайта.

 

Собственост:

Платформата www.zdravjivot.org е собственост на Фондация в обществена полза “ЗДРАВ ЖИВОТ” с БУЛСТАТ номер: 177086988, регистрирана спрямо законодателството на Република България.

 

Авторски права:

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта Здрав живот са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение.

Публикуването на авторски за Здрав живот материали от сайта Е РАЗРЕШЕНО при поместването на директна връзка към сайта Здрав живот (http://www.zdravjivot.org/) и запазване на цялостта и оформлението. Публикуването НЕ Е РАЗРЕШЕНО, в случаите, когато материалът не е авторски за Здрав живот и има външен източник! В тези случаи, Ви молим, да се свържете с притежателите на авторските права на съответните материали, тъй като ние нямаме права да разрешаваме препубликуването им. Обикновено чуждите материали са подписани отдолу и имат линк към източника. Препоръчваме все пак да се свържете с нас за уточняване.

 

Органичаване на отговорността:

Фондация в обществена полза “ЗДРАВ ЖИВОТ” полага усилия, за да поддържа на сайта си вярна, актуална и полезна информация, без това да изключва възможността в единични случаи да възникват обективни несъответствия или пропуски. Здрав живот не носи отговорност за последиците, включително и за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта www.zdravjivot.org . Цялата информация на сайта се предоставя съгласно действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Здрав живот за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Здрав живот не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретацията, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Здрав живот не носи отговорност за съдържанието (включително за неговата пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 

Магазин:

Дружество по ЗЗД “Алера”, с БУЛСТАТ номер 175319874  е партньор в реализирането на отделни дейности на платформата www.zdravjivot.org, включително, но не само на стопанската дейност. Настоящите общи условия представляват също така и правно съглашение между вас и Дружество по ЗЗД “Алера”.

Като неразделна част на Общите условия са и Условия за ползване на магазина заповядайте да се запознаете с тях.

 

Заключение:

Използването (зареждането на съдържание) на сайта Здрав живот означава едновременно пълно приемане на: 1. настоящите Общи условия; 2. Декларация за поверителност и 3. Условия за ползване на магазина.

 

Благодарим Ви, че посетихте сайта Здрав живот! Желаем ви всичко най-добро!