fbpx

Учителя за Сведенборг – втора част

Учителя за Сведенборг

2. Сведения за духовния свят. Пробуждане на космическото съзнание в човека.  Могат да разправят някои, че след като умреш, ще отидеш между ангелите на Небето. Това никой не може

В душата си трябва да пази образа на един ангел

Идеалът, за който ние говорим и към който се стремим е нещо, свещено, нещо възвишено и велико. За пример, възвишено нещо е да се стремиш да видиш един

Съществата на любовта

… аз искам да ви кажа, че съществува друг един свят, на който всички растения и животни са изявление. Този разумен свят ръководи нашето развитие на земята. Съществата

Псалом 91 – размишления на Жечо Панайотов

Псалом 91 Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на