fbpx

Новото земеделие (от “Изворът на Доброто”)

”Малкото стопанство прибираше плодовете на своя труд. Харманът бе направен пред къщата. Братята и сестрите помагаха в тази работа. След като бе отвеяно и пречистено, зърното бе прибрано

Мъчение, труд, работа (от “Изворът на Доброто”)

– По отношение на подбудителните причини, различаваме три вида дейност: първо, мъчение – то значи – да работиш по насилие. Това значи, да слизаш надолу. Второ, труд –