fbpx

Един ден и дяволът ще ви учи на доброто

Сега доброто е взело надмощие в човешкия живот, а злото е излязло на повърхността. Бог ще превърне злото в добро. Един ден това зло, което днес ни мъчи,

Учителя за малкия товар отвън и за по-големия отвътре

Учителя за малкия товар отвън и за по-големия отвътре

Често някои от вас се спират и казват: „Защо не съм добър?“ Аз ще ви запитам: Откъде знаете, че не сте добри? За да познаеш, че си лош,

Закон за обмяна

Сега ще ви представя друг един пример из древността, за един знаменит адепт Берабаба. Той носил в своя джоб 10 житни зрънца. Всички тия зрънца били живи, съзнателни

Откриване на Школата

Спомени на ученици През 1922 г. Учителят Петър Дънов отваря Школата на Всемирното Велико Бяло Братство в София. Тази Школа се отваря за пръв път на планетата Земя

Даване

Спомени на ученици Десятъкът е един закон, който е още от много древни времена. Учителят го наричаше “Законът на Опуленса”, той е закон на благословението. Всеки човек, като

Великденски подарък

Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник? Всичко, каквото има човек, трябва да се тури в приложение, действие. Често се употребява думата “вкисване”, например чувствата вкисват.Сега

Гордост и ревност

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Казано е в Писанието: „Знанието възгордява, а любовта назидава“. Който е изказал тази мисъл, той

Условия за взаимна работа

Сега се обърнете от вашия личен живот към природата. Виждате ли тия камъни тук, защо ли са турени? Те представляват разрушение. Някога това място е било величествено. Тук

Да се ползват всички от него

Днес повечето хора мислят само за себе си. От сутрин до вечер човек мисли, как да изкара прехраната си, как да се облече. И животните мислят само за

Истинната лоза

„Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът“. (Иоан 15:1) В природата има три състояния, които засягат отблизо органическия живот. Под думата „органическо“ всякога разбирам съзнателното, защото

Да повдигнем себе си

‘Ще направя няколко бележки. Когато някое младо растение поникне от земята, то е крехко, а Природата, за да го направи пъргаво, гъвкаво и подвижно за работа, праща му

Ето шарланът – откъс от беседа на Учителя

Ето шарланът - откъс от беседа на Учителя Петър Дънов

Приготвил си масло за цяла година, но маслото колкото да го рафинират, то се разваля. Сега вземете рафинираното масло. Ако ми трябваше шарлан за цяла година, ще взема