fbpx

Откриване на Школата

Спомени на ученици През 1922 г. Учителят Петър Дънов отваря Школата на Всемирното Велико Бяло Братство в София. Тази Школа се отваря за пръв път на планетата Земя

Даване

Спомени на ученици Десятъкът е един закон, който е още от много древни времена. Учителят го наричаше “Законът на Опуленса”, той е закон на благословението. Всеки човек, като

Закон за даването или закон за десятъка

ДАВАНЕТО е единственият изход от противоречията, единственият Божествен начин да не бъдем вечно нещаст­ни. Докато си роб на собствените си вкусове, стереотипи, илюзии, предразсъдъци,“невъзможности“, ти ще очакваш щастието

Добротворчество

Блажени тези, които получават, но дваж по – блажени, които дават. Всеки народ, всяко общество, което не приеме новите схващания, Новата Култура във всички отрасли на обществения живот,