fbpx

Вярвайте в доброто на вашето сърце, както и в доброто на другите хора

Вярвайте в доброто на вашето сърце, както и в доброто на другите хора

Вяра е нужна на хората. Мнозина се оплакват, че са неразположени, болни, нещастни, без да подозират, че неразположенията им се дължат на промяната на времето. Когато времето се

За да бъдат силни хората, първо трябва да бъдат добри

За да бъдат силни хората, първо трябва да бъдат добри

Всички говорят за любовта, но не я познават. Те не знаят какви са качествата на любовта. Като разискват върху любовта, най-после те казват, че са готови да обичат,

Всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро

Всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро

Днес, в пе­та­та сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епоха, ние се на­ми­ра­ме на­й-­дъл­бо­ко в ма­те­ри­ята и съз­да­ва­ме на ужас­ни­те де­мо­нич­ни си­ли за следващата. Там, къ­де­то пре­об­ра­зу­ва­ме прад­рев­но­-с­ве­ще­но­то във фи­зи­ческо­-ме­ха­нич­ни неща, ние

Ти имаш толкова възможности за Доброто, колкото и за злото

Ти имаш толкова възможности за Доброто, колкото и за злото

Законът е такъв: в даден случай човек има толкова условия да каже Истината, колкото и да я откаже; в даден случай човек може да направи и добро, и

Разговор за човещината с Георги Изворски – видео

Разговор за човещината с Георги Изворски

Георги Изворски: Никакъв студ не трябва да вее от нас и от нашите отношения. Всички хора трябва да виждат тая топлина. Тоя свят трябва да се стопли с

Бъдете винаги проводници на доброто

пчела

Не бъдете отглас на злото в света, а отглас на доброто. Това е. Не ставайте отглас на злото. Като дойде злото, мълчание. Когато питали един от великите адепти

Алберт Швайцер: Добротата съответства на нашата същност

Алберт Швайцер

Алберт Швайцер (1875-1965), мислител, лекар, органист, мисионер На 4 септември 1965 г. умира един от най-великите мъже на нашето време – Алберт Швайцер. На него принадлежи мисълта, че

Разговор с Иван Андонов за даряването на добро (Дар Добро)

Калоян Гичев и Иван Андонов

  За доброто, добрините и даряването си говори с Иван Андонов – Творецът в мен. Един топъл разговор за нещата, които променят живота ни. Повече за инициативата: www.dardobro.com