fbpx

Луи Куне – предговор към книгата “Водолечение”

След излезлите наскоро едно след друго петдесет и едно издания се наложи отпечатването на петдесет и второто разширено и прерабо­тено. По желание на широките кръгове, които посрещаха с