fbpx

Цялото небе не е нищо друго освен изложба на любовта

Цялото небе не е нищо друго освен изложба на любовта

Любовта е тази сила, която подмладява. Любовта е това, което носи мир. Тя носи условия за ума. Само при любовта умът функционира правилно. Всички, които сте въглени, като

Учителя за отшелническия живот в нашето време

Учителя за отшелническия живот в нашето време

В миналото много отшелници прекарвали в горите, в пустините; там са изучавали Христовото учение и са оставили ценни знания и опитности. Трябва ли и ние да се подвизаваме

Любовта носи светли мисли в живота на човека

Любовта носи светли мисли в живота на човека

Следователно ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на резките промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на живота,

Чудото на празника

Чудото на празника

Чудото на празника Предстои едно чудо 🙂 – чудо, което ние можем да сътворим. Може да създадем нещо между радостите, веселието, подаръците, усмивките, симпатиите, антипатиите, чувствата и постъпките.

Разговор с Учителя на Витоша

Разговор с Учителя на Витоша

  Днешният ден се чувствува празничен. Небето синьо. Времето е тихо. Тук има още остатъци от снежните преспи. Около нас – пролетни цветя. Чувствува се радостта на възкръсващата

Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа

Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа

„Докато петелът пропя, Петър три пъти се отказа от Христа.“ Той се усъмни в Него. Не само Петър се усъмни в Христа, но и много още от учениците

Божествената Любов и Мъдрост – от Емануел Сведенборг

Божествената Любов и Мъдрост - от Емануел Сведенборг

Понеже животът и любовта са едно, то Бог, който е живот, е същевременно и любов. Божествената любов се изявява на ангелите в небето като Слънце, от което излизат

Религията като връзка – позитивни размисли

Религия означава връзка. Може да кажем връзката с Бог или както казва Учителя Беинса Дуно – връзка на мъдростта и любовта. Звучи съвременно религиите да са измислени с

Вложете целия си капитал, т.е. ума, сърцето, волята, душата и духа си, в Божествената банка

Вложете целия си капитал, т.е. ума, сърцето, волята, душата и духа си, в Божествената банка

Сегашните хора отдават неуспеха си на външните условия. Мнозина мислят, че ако са богати, ще постигнат много неща. Всъщност, богатите хора постигнали ли са всичко? Външният им живот

С Учителя на Витоша

С Учителя на Витоша

Още преди изгрев слънце сме вече при село Симеоново. Около нас свежата зеленина на нивите и ливадите. Селото красиво е сгушено всред цъфнали дървета. Елементите на щастието заобикалят

Единственото приемане на Любовта

Единственото приемане на Любовта

Ако вие разбирахте Божия Закон, ако имахте такава Любов към Бога, детинска – животът ви щеше да бъде друг. Вие разбирате Любовта, която носи противоречие. Обикне ви един

Познайте Любовта чрез ума си, приложете я чрез сърцето си

Познайте Любовта чрез ума си, приложете я чрез сърцето си

Някои казват, че с много философстване нищо не се постига. Аз пък казвам: Без мисъл, която Бог е вложил в човека, нищо не става. Засега мисълта е най-силният

Зависи от качеството на любовта

сърце

Красота и чистота, разумност и здраве, богатство и слава, и живот – всичко се крие в тази тайна, в това състояние на битието. Мнозина искат да живеят дълъг