fbpx

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) за подмладяването

След Паневритмията се събрахме около Учителя и стана въпрос за подмладяването. Учителя каза: Ето една задача: на сто години си; нека съзнателно да се подмладиш. Да се новороди

10 кратки цитата от Учителя Беинса Дуно относно стареенето

При стария човек бързината на трептенията на тялоtо му намалява – той изгубва силите си и бързината на движенията си. Ако тази бързина се възвърне в артериите, те