fbpx

Какво ми казва това страдание, какво ми казва тази радост?

Какво ми казва това страдание, какво ми казва тази радост?

Удоволствието и страданието, радостта и скръбта трябва да станат средство на изследователя за познаването на нещата. С това той не ще изгуби нищо от своята чувствителност спрямо радостите

Учителя Беинса Дуно за радостта

Единственото реално нещо, което определя човека, то е радостта. Само истината, животът, знанието, само любовта произвежда радост. Там, дето има любов, дето има мъдрост, дето има истина, там

Учителя Беинса Дуно: Радост и страдания

Като се говори за радостта, виждаме, че всички хора се стремят към нея. Каква е тази радост, какво крие в себе си, те не се интересуват. За тях

Радвайте се!

„Исус ги срещна и рече: „Радвайте се!““ *) „Радвайте се!” Това е една обикновена дума, но съдържателна. Идеята, която се крие в думата „радост”, има Божествен произход. Радостта

Радостта (от “Изворът на Доброто”)

– Днес хората имат скръб. Когато дойде Божественото, ще дойде Радостта. От основното разбиране на Любовта зависи смисълът на вашия живот, зависи вашето щастие. Дето има Любов, има

Моменти на връзка

“Понякога ще има моменти, които ще искаш да запечаташ, да задържиш, да изживяваш пак и пак. Тези моменти ще са забележителни! Знай, че трябва да преминеш през това.