fbpx

Слава Севрюкова за Потопа

„Имало е наистина колосален природен катаклизъм. Водите някога са се разлели наширо-о-о-око, наширо-о-о-о-ко… Но не по абсолютно цялата Земя, както е описано в Библията, не. Обхванали са районите