fbpx

От Близката ферма: Как се отглеждат оранжерийни зеленчуци без оран, плуг, фреза и химически пестициди

Как се отглеждат оранжерийни зеленчуци без оран, плуг, фреза и химически пестициди: “Нямам фреза и плугове. Никога не ора и не фрезовам почвата” – създателят на “Близката ферма”

Риск от ГМО и пробив в продоволствената сигурност (ДИСКУСИЯ за НГТ в земеделието)

Кръгла маса на АГРОЛИНК от 05.01.2024 за новото поколение ГМО и намеренията на лобистки интереси за контрол върху земеделските производители, земята, храната и природата ни. Над 120 организации

Как расте житното зрънце

Зрънцето зърна първите лъчии разбра, че вече тъмнината победи,ококори своите очи,с дрешка зелена радостно се премени.Поогледа се навред в света,за да види слънчевата красота,за да стопли своето сърце,за

Необикновени снежинки се очакват през януари

Знаем, че всички снежинки са различни, защото всяка си има неповторима форма и изминава свой собствен път. Това зависи от температурата на въздуха, от влажността и др. Тези

Най-малкото изкуство

Ежедневно имаме способности и сили да създаваме изкуство, не от нещо друго, а от самия живот. Ето няколко възможности за изкуство за днес и всеки следващ ден. Възможности,

Трети образователен период. Гимназия

Трети образователен период. Гимназия

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ПЕРИОД НА ЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ И ИДЕЙНИ ТЪРСЕНИЯ От 14-та година настава голяма промяна в младежа, и то не само във физиологичните процеси на организма, но и

Втори образователен период. Основно училище

Втори образователен период. Основно училище

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА Казахме по-горе, че вторият период – от седма до четиринадесета година – е период на чувствата, на сърцето. Изтъкнахме, че съгласно основния педагогически закон всяка детска

Първи образователен период. Предучилищна възраст

Първи образователен период. Предучилищна възраст

Първият период от раждането до седмата година е най-важният образователен период. Това трябва да се знае като основна педагогическа истина. Този период е важен по следните две причини:

Валдорф 100 – филм

Валдорф 100 – филм

Валдорфската педагогика е творение на създателя на антропософията Рудолф Щайнер. По света има над 1100 училища Валдорф. Филмът е посветен на 100-gодишнината от основаването на първото Валдорфско училище.

Песен за гражданската война в Русия

Колчак

Гражданската война в Русия (1917 – 1922) избухва след болшевишкият преврат, наричан още Октомврийска Революция. В тази война жертвите са няколко милиона. Емигрантите са още няколко милиона. А