fbpx

Щайнер за историята и Мистерията на Голгота

Щайнер за историята и Мистерията на Голгота

Целият съвременен подход на историческото изследване несъзнателно има за цел да изключи Христовото Събитие от хрониката на човешката история, да изучава една история, която не позволява на това