fbpx

Божествените работи сами идат при нас

Помнете едно правило: Божествените работи сами идат при нас. Божественото не се търси. Тия работи, които търсите, са човешки. Божествената светлина сама иде; въздухът сам иде – около

Най-същественото е невидимо за очите

Откъс от “Малкият принц” Антоан дьо Сент Егзюпери …Но се случи така, че след като дълго бе вървял сред пясъци, скали и снегове, Малкият принц намери най-сетне един

Защо сме дошли на земята?

Вие пи­та­те, за­що сте дош­ли на Зе­мя­та? Каз­вам ви: Да про­я­ви­те Бо­жи­я­та Лю­бов. Да про­я­ви­те Бо­жи­я­та Мъд­рост. Да про­я­ви­те Бо­жи­я­та Ис­ти­на. Да про­я­ви­те Бо­жи­я­та Прав­да. Да про­я­ви­те Бо­жи­я­та

Религиозно образование

От малък съм възпитан религиозно. Още отдавна, Баща ми (1) ми е казал, че религията е връзката между Мъдростта и Любовта. От тогава знам, че релегията е нещо прекрсано.

Моето образование

Получих най-доброто образование, което можех да получа. Първите години бях записан в паралелка по природознание и прекарах голяма част от детството си на село – сред нивите и

Да се ползват всички от него

Днес повечето хора мислят само за себе си. От сутрин до вечер човек мисли, как да изкара прехраната си, как да се облече. И животните мислят само за

Истинната лоза

„Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът“. (Иоан 15:1) В природата има три състояния, които засягат отблизо органическия живот. Под думата „органическо“ всякога разбирам съзнателното, защото

Да повдигнем себе си

‘Ще направя няколко бележки. Когато някое младо растение поникне от земята, то е крехко, а Природата, за да го направи пъргаво, гъвкаво и подвижно за работа, праща му