Антропософия

В този раздел публикуваме интересни статии засягащи Антропософията. Антропософията e наричана още Духовна наука от създателя си Рудолф Щайнер. Тя представлява опит да се изследват и опишат духовните феномени със същата точност и яснота, с която естествените науки описват физическия свят. Щайнер дава определението „наблюдение на душата чрез научна методология“.