Как се постигат... (7) - Посвещението

“Посвещението е най-висшата степен в едно окултно обучение, върху която все пак е възможно да се дадат известни указания в една книга, предназначена за широк читателски кръг. Всичко, което лежи над тази степен, еОтвори >

Щайнер за ирисовата диагноза, графологията, хиромантията и астрологията

Въпрос: Имат ли някаква стойност ирисовата диагноза, графологията и хиромантията за школуването на погледа на лекаря? Рудолф Щайнер: В идеалния случай този, който може да наблюдава това, което се намира в обща взаимовръзка,Отвори >

Контрол над мислите и чувствата

Прочит на книгата: „Как се постигат познания за висшите светове“ Автор: Рудолф Щайнер; Преводач: Димитър Димчев; издателство „Даскалов“; четец: Богдана Вулпе, Част 6 – „Контрол над мислите и чувствата“   СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Условия 2. Вътрешно спокойствиеОтвори >

Човешката ду­ша на­ме­ри в Мистерията на Голгота това, ко­ето бе­ше из­гу­би­ла

Какво да­де на чо­ве­ка Мистерията на Голгота? Стояха ли при Мистерията на Голгота пред чо­ве­чес­т­во­то ня­как­ви при­род­ни събития, ня­ка­къв об­ла­чен стълб, ня­ка­къв ог­нен стълб? Не, пред хо­ра­та сто­еше един човек, то­ва бе­ше ХристосОтвори >

Как се постигат познания за висшите светове (5) - Просветление

Прочит на книгата: „Как се постигат познания за висшите светове“ Автор: Рудолф Щайнер; Преводач: Димитър Димчев; издателство „Даскалов“; четец: Богдана Вулпе, Част 5 – „Просветление“   СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Условия 2. Вътрешно спокойствие 3. Степени на посвещениетоОтвори >

Да се изучи материята е възможно само ако се знае как вътре в нея работи духът

По-нататък можем да кажем така: какво прави науката? Науката изследва количественото съдържание в белтъка на въглерод, кислород, азот, водород, сяра и други елементи; гореизброените елементи съставляват основното съдържание на белтъка. В резултат наукатаОтвори >

Как се постигат познания за висшите светове - Подготовка

Прочит на книгата: „Как се постигат познания за висшите светове“ Автор: Рудолф Щайнер; Преводач: Димитър Димчев; издателство „Даскалов“; четец: Богдана Вулпе, Част 4 – „Подготовка“   СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Условия 2. Вътрешно спокойствие 3. Степени на посвещениетоОтвори >

За бездната, свободата и любовта от Рудолф Щайнер

За човека би била невъзможна Свободата, невъзможна би била Любовта, ако не би съществувала възможност за това потъване в бездната Човек може да бъде обхванат от страх и загриженост върху съдбата на човечествотоОтвори >

Щайнер и Учителя за истинския образ на човек

Нека вашата преданост към друго човешко същество се изразява по следния начин: ще има моменти – бързо преминаващи – когато той ще ви изглежда като изпълнен и озарен от истинския, първичен образ наОтвори >

Да видя доброто в това зло

Ние все повече се приближаваме до тази истина, която човек трябва да издълбае в своята душа като една възвишена морална истина: “Когато виждаш злото в този свят, не си казвай: – Ето нещоОтвори >

Човек като душа е съществувал и преди идването си на Земята

Когато днес материалистите казват: душата се ражда заедно с тялото, тя носи само телесен характер, а не някакъв друг, такова мнение не е нищо друго освен това, на което църквата е научила хората.Отвори >

Исус и разочарованието му от еврейството, езичеството и есейството

Текст от видеото: Когато говорих тук последния път, аз се опитах да разкажа някои подробности от Петото Евангелие, имащи отношение към живота на Исус от Назарет между неговата дванадесета година и момента наОтвори >

Храненето, физическото, етерното и астралното тяло

Човекът е склонен да схваща своя организъм твърде материално според тъй наречените научни резултати на своето време. Духовната наука трябва да смени това със законите на духовните взаимовръзки. Макар теоретично не винаги, ноОтвори >

Защо Христос трябва да бъде посочен от Юда

Въздействията на Христос Исус върху учениците бяха забележителни. Много моля, скъпи приятели, да не забравяте, че аз просто разказвам това, което може да се прочете в Петото Евангелие. И така, ходейки из страната,Отвори >