fbpx

Христовият Импулс засяга цялото човечество

Не така стоят нещата, ако се вгледаме от тази гледна точка в Посланията на апостол Павел. Там ние виждаме, че всичко се свежда до човешката общност, че всичко

Човешката душа прилича на един пламък, който излъчва навън своята вътрешна светлина

Още в началото на вчерашната лекция аз посочих колко различни са впечатленията, които нашата душа получава, когато от една страна се оставим под въздействието на онази чудно уравновесена,

Мистерията на Голгота и евангелистът Марко

Изобщо към Мистерията на Голгота съществува само един път: Пътят на ясновидството, въпреки че тя се разигра на физическия план. Ние не бива да пропускаме този факт. Евангелието

Щайнер за трите гуни: Сатва, Раджас и Тамас

Една душевна същност, която е потопена във формата, но се проявява като душевна същност, живее в елемента Сатва. Друга душевна същност, или душа, която се потопява във формата,

Разликата между градивните и пагубните образователни методи

Извънредно важно е, преподавателят и възпитателят да знаят, че правилното обучение е възможно само с оглед на скритата човешка природа. Да се тръгва от обикновените междучовешки отношения –

Евангелията имат за цел да влеят импулси в нашите души

Тогава отпада въпросът: Дали в исторически смисъл тези Евангелия са верни или не са верни? Това може и да се проверява от хората, които не разбират нищо от

Мирото и Христос Исус в Евангелието на Марко

Сега ще насоча вниманието Ви към едно място от Евангелието на Марко, което ще се окаже особено важно в хода на по-нататъшното обсъждане. В глава 14. от Евангелието

Библията – книга на познанието

Занапред трябва да научим нещо и далеч не е необходимо някакво ясновидство, за да проумеем колко важно е да напредваме в нашето разбиране за християнството а именно трябва

Щайнер за меда

За възрастните хора медът има изключително благотворно въздействие. При децата подобно въздействие има млякото. Медът ни помага да изградим нашите тела и следователно е много препоръчителен за хора,

Валдорфски детски градини и училища

„Детето трябва да се възприеме с уважение, да се възпитава в любов и да му се даде свобода.“ – Рудолф Щайнер Основател на Валдорфската педагогика е Рудолф Щайнер,

Бъдни вечер и Коледа: Празникът на Христовата поява

Какво е означавал за човека на Стария завет разказът за мистерията на човешкия живот и нейната връзка с човешката смърт, който гласи: „Когато душата премине през портата на

Немислимо е да можем да бъдем разделени в дългосрочен план от онова, което обичаме

Душите, които се проникват с Христовата Сила знаят, че любовта може да изкове неразрушими духовни връзки отвъд всички материални препятствия. И няма нищо в живота между раждането и

Рудолф Щайнер: Зад кулисите на външните събития

Преди години, по време на представление в един театър в Берлин1 се разпространи, бих казал, беше довеяна новината, че императрицата на Австрия2 е убита в Женева от «пропагандист на делото»,