fbpx

Бъдни вечер и Коледа: Празникът на Христовата поява

Какво е означавал за човека на Стария завет разказът за мистерията на човешкия живот и нейната връзка с човешката смърт, който гласи: „Когато душата премине през портата на

Немислимо е да можем да бъдем разделени в дългосрочен план от онова, което обичаме

Душите, които се проникват с Христовата Сила знаят, че любовта може да изкове неразрушими духовни връзки отвъд всички материални препятствия. И няма нищо в живота между раждането и

Рудолф Щайнер: Зад кулисите на външните събития

Преди години, по време на представление в един театър в Берлин1 се разпространи, бих казал, беше довеяна новината, че императрицата на Австрия2 е убита в Женева от «пропагандист на делото»,

Вегетарианството, есеите и Исус от Назарет

Всред еврейството винаги е съществувало това, което се нарича „назирейство”. То се състоеше в това, че от делни хора още преди възникването на общности от терапевти и есеи

Много дела днес се извършват под влиянието на духовни импулси

Второто, което постоянно споменавам, е, че въпреки материализма на нашето време, много неща се разкриват на хората духовно. Само че хората днес се притесняват да говорят за духовните

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил

Староеврейската дума Михаил всъщност би трябвало да се преведе като Гледащ-Бога; Провъзгласяващ-Бога би означавало същото като Гавраил; Искащ-Бога означава същото като Рафаил. Докато действаме във физическия свят чрез

Рудолф Щайнер за Валдорфското училище

Трябва така да формираме представите, които даваме на детето, че същите да могат да растат, да се развиват. Валдорфското училище не трябва да бъде училище, но трябва да бъде предучилище

Рудолф Щайнер: За доброто и злото според древно-персийския възглед

Заратустризмът разделя самото Време на два Принципа, или по-добре казано, им позволява да възникнат като самостоятелни сили: Добрият Принцип на Светлината, който вчера описах доста конкретно пред Вас

Любовта е това за света, което е Слънцето за външния живот

Когато говорим за това, че човекът в настоящия момент от земното развитие трябва да се доближи до разбирането на Христовия импулс, у нас може да изплува мисълта: Какво

Истинската мисия на Земята, е развитието на Любовта

В хода на развитието, през което човечеството минава, видяхме, че истинската мисия на Земята, е развитието на Любовта. Обаче тя е мислима само ако идва като доброволен дар

Какво всъщност означава “възкресението на Лазар”?

Напомням Ви, че след разказа за възкресението на Лазар, в Евангелието на Йоан се намира едно наглед твърде загадъчно изречение. Представете си за миг цялата ситуация: Христос Исус

И Логосът стана плът и живя между нас

Това, което се намира на Слънцето като вътрешна сила, като сила на Логоса и неговата Любов, прие физическия облик на едно човешко тяло, тялото на Исус от Назарет.

За Евангелието на Йоан – Рудолф Щайнер

Всички вие знаете, че по отношение на Йоановото Евангелие са изказвани всевъзможни възгледи и предположения. През древността то е било почитано като един от най-дълбоките и многозначителни документи,