fbpx

За Здрав живот

“Здрав живот” има за своя мисия да помогне на хората да водят здравословен начин на живот.

Основната цел на “Здрав живот” е да образова и повишава общата култура на човека и обществото в областта на здравето, здравословния, природосъобразен начин на живот, себепознанието и духовния път използвайки традиционни, иновативни и интерактивни методи.

Създадохме www.zdravjivot.org, вдъхновени от идеята да споделяме информация за различни възможности да поддържаме здравето във всички аспекти: природосъобразен начин на живот; здраве; здравословно хранене и рецепти; земеделие; педагогика и образование; духовен път и други.

В “Здрав живот” могат да бъдат намерени и много вдъхновяващи текстове и съвети на хора, които са натрупали опит и са изпробвали различни методи за постигане на добро здраве и дух.

 

Целите са:
– да се придобие знание;
– знанието да се приложи;
– да се подобри живота;
– да се изяви доброто, светлото и красивото в човека.

Вярваме, че здравият живот се гради въз основа на естественото и чисто отношение към природата, храната и хората, затова се стремим да поднасяме информация и идеи в тези посоки.

Благодарим Ви, че посетихте сайта “Здрав живот”!

Всичко най-добро!

 

Калоян Гичев, “Здрав живот”