fbpx

Боян Боев, Учителя и Рудолф Щайнер

Боян Боев, Учителя и Рудолф Щайнер

…След това (Боян Боев) става студент и през 1908 г., поради временното затваряне на Софийския университет, отива в Германия, в Мюнхен, да завърши учението си. По това време

Когато се яви стремеж за духовно обогатяване по-лесен начин се ражда нещо вредно

Когато се яви стремеж за духовно обогатяване по-лесен начин се ражда нещо вредно

Често ми се е внушавало, че книгите трябва да бъдат написани в популярна форма. Аз винаги съм се опълчвал срещу това защото фактът, че моите книги не са популярни

Необходимостта от вегетарианство в древните духовни школи

Необходимостта от вегетарианство в древните духовни школи

Вегетарианството често върви ръка за ръка с природните методи на лечение. Хората са убедени, че в храненето с животинска храна има нещо, което не подхранва здравето; те вярват,

През природата към Духа вместо назад към природата

През природата към Духа вместо назад към природата

Нека разгледаме една друга област, методите на природно лечение. Беше открито, че много от заболяванията на настоящата епоха се дължат на настоящия културен живот. Борбата за съществуване почти

Четирите темперамента и храненето – Рудолф Щайнер

Четирите темперамента и храненето - Рудолф Щайнер

Различават се четири главни темперамента: холеричен, сангвиничен, флегматичен и меланхоличен темперамент. В отделните човешки същества те са смесени по множество начини, така че можем само да говорим за

Рудолф Щайнер: Антропософски извадки за вредата от алкохола

Щайнер: Антропософски извадки за вредата от алкохола

Искаме да опишем въздействието на едно средство за наслада, получавано от растителния свят — въздействието на алкохола, който има съвсем особено значение. Той се получава, когато е спрял собственият

Храненето във връзка с нашия духовен стремеж – Рудолф Щайнер

Храненето във връзка с нашия духовен стремеж - Рудолф Щайнер

А сега искаме да говорим за храненето във връзка с нашия духовен стремеж. Определено, упражненията за медитация и концентрация са главно нещо, но не е маловажно как се

Никой човек не се лишава от правото на знанието, до което той е дорасъл вътрешно

Никой човек не се лишава от правото на знанието, до което той е дорасъл вътрешно

Мнозина смятат, че учителите, които могат да дадат разяснение за висшите знания, трябва да се търсят на определено място. Всеки, който сериозно се стреми към висшите знания, няма

Моите чисти чувства и мисли са от значение

Земята в нашите ръце

Ученикът трябва да се издигне до убеждението, че неговите мисли и чувства имат за света същото значение, каквото имат и неговите действия. Той трябва да разбере, че еднакво