fbpx

Kaкво щеше да се случи…

Kaкво щеше да се случи...

Kaкво щеше да се случи, ако нашата религия беше споделеността; ако нашата практика беше нашият живот, ако нашата молитва бяха думите, които изричаме? Kaкво щеше да се случи, ако нашият храм беше Земята; ако нашата църква беше гората; ако свещената ни вода бяха реките, езерата и океаните? Kaкво щеше да се случи, ако нашата медитация бяха нашите връзки; ако нашият учител беше животът; ако нашата мъдрост беше самопознанието? Ако любовта беше центърът на нашето съществуване?

Ганга Уайт