fbpx

Слънце над Рила

Достатъчно е да погледнете света през очите на Любовта

Достатъчно е да погледнете света през очите на Любовта, за да видите красотата навсякъде.

В духането на вятъра, в течението на реките, в движението на светлината и в проявите на живота се крие езикът на Бога. В тях аз слушам реч, каквато не съм слушал от най-добрите оратори. В говора на бурята слушам езика на Бога! В духането на ветровете, на бурите, ще чувате гласа на съществата, които ви обичат.

Търсете Бога! Той е вътре във вас. Срещнете ли някой човек, влезте във връзка с Бога в него.

 

DSC_2526

Винаги се усмихвайте, не бъдете сериозни. Да бъде човек доволен, когато всички са доволни, това е в реда на нещата. Но да бъде доволен при недоволни хора, това е изкуство.

 

DSC_2605

Съзнанието ви да бъде будно. Дето е будна мисълта, не е опасно.

 

DSC_2525

Тук, на планината, в човека се влива повече жизнена сила — прана.

 

DSC_2631

Планината обича чистотата. Пазете като свещен завет чистотата на планината.

 

DSC_2556

И тъй, като ходите по планинските върхове, пазете чистота. Това е най-простият израз, с който можете да покажете, че цените това, което разумната Природа е създала.

 

DSC_2610

Една екскурзия има смисъл дотолкова, доколкото виждаме Бога в Природата.

 

DSC_2497

Когато някой се усмихва, аз се радвам, защото тази усмивка е подобна на сутринния зефир, на зората. Усмивката увеличава човешкия капитал.

 

DSC_2551

Като давате нещо, имайте предвид, че то принадлежи не вам, а на Бога!

 

DSC_2555

Земята ме интересува толкова, колкото ме интересува и небето! Вие някой път трептите за небето, а пък аз се интересувам и за земята. За мене раят и адът са тук! Като видя ад някъде, внеса светлина и го направя на рай.

 

DSC_2643

И тъй, дойде ли ви някакво изпитание, благодарете на Бога. Изпитанията са привилегия за хората. След всяко изпитание човек придобива нещо хубаво.

 

DSC_2620

Смисълът на живота не е в уединението. Бог е създал хората да работят заедно. Всяка душа е излязла от Бога! Привилегия е да общуваш с един човек, с една мушичка, с едно живо същество. Привилегия е да общуваш с тях, понеже са създадени от Бога.

 

DSC_2512

Планината има дълбоко влияние върху нервната система и черния дроб. Влиянието върху черния дроб е в това, че се премахва лошото настроение, подобрява се разположението на духа и в организма се влива повече прана. Този, който е имал неврастения и други нервни страдания, ще се освободи от тях, но планината има друго още по-дълбоко значение. Като се качиш на най-високия връх, непременно трябва да научиш нещо. Екскурзиите всякога са хубави, те носят живот.

 

DSC_2508

Всяко отиване на планината има за цел влизане в досег със силите на живата Природа и облагородяване на човека. Той трябва да се върне от планината обновен физически и с нова мисъл в съзнанието. Екскурзията трябва да се смята като отиване в един повиеш свят.

 

DSC_2552

Само в чистотата можем да чуем говора на планината. Външната и вътрешната чистота вървят заедно. Те са зависими една от друга. Щом няма външна чистота, няма условия и за вътрешна.

 

DSC_2615

Първото езеро, наречено Махарзи, е средище на материалните блага. Второто езеро, Елбур, е граница между физическия и Духовния свят и е облог на доброто.
Третото езеро, наречено Балдер-Дару, е езеро на хубавото. Близнаците са езеро на приятелството. Петото езеро, Махабур или Бъбрека, е на чистотата. Шестото езеро, Сърцето, е обмяна на Любовта. Седмото езеро, наречено Шемхаа, е Божественият свят. Местата на Езерата са магнетични и чисти. Цялата местност е магнетична и особено при чешмата, където има изобилно ултравиолетови лъчи.

 

DSC_2554

Човек може да намери Великото и Красивото в света само по високите места. В този смисъл всеки човек трябва да се изкачва на високи върхове.

 

DSC_2594

Четири правила:

Твърди бъдете като земята!
Подвижни бъдете като водата!
Бързи бъдете като въздуха!
И лъчезарни бъдете като светлината!

 

DSC_2636

Днес човек трябва да води чист и свят живот. Любовта трябва да се излива от сърцето му като от извор. Той трябва да върши волята Божия и да се радва на всичко, което го заобикаля: на камъните, на дърветата, на изворите, на животните. Когато човек се качи на някоя планина, той трябва да разглежда, да изучава всички картини, които се откриват пред неговия поглед. Когато гледате картината на някой художник, вие знаете, че той е имал предвид какви краски да употреби, за да представи предмета по възможност по-вярно и точно. Някога краските, чертите на тази картина са сполучливо предадени, някога не са сполучливи. По същия начин и всяко камъче, всяко дърво или извор в картините на живата Природа са поставени на местата си според разбирането на художника или декоратора. На вас предстои красивата задача да изучавате тия картини. От Природата човек ще изучава законите на съвършенството и ще ги прилага в живота си.

 

DSC_2557

Като сте дошли на планината, вие трябва да живеете добре, да не опетнявате Природата, която е част от цялото Битие. От всички се искат чисти мисли и чувства, за да не нарушавате хармонията на Природата.

 

DSC_2652

Когато човек се отнася,към Природата с любов, тя му разкрива своите тайни.

 

DSC_2650

И в най-малките работи човек трябва да вижда Божията Любов.

 

DSC_2516

Благодарете за днешния ден, за всичко, което ви е дадено. Благодарете за сърцето, за ума, за тялото, които са ви дадени като пособия за работа. Щом благодарите за всичко, което ви е дадено и което ви се дава, и денят ще бъде за вас радостен и весел.

 

Цитатите са от Учителя (Петър Дънов), снимки: Здрав живот