fbpx

Проф. Георги Василев за богомилите [видео]

 

Богомилството е една основна струя в европейската реформация.

Вероятно тежката съдба на България се дължи на това, че богомилите са ударени като сила на развитието на България.

Те общуват сами със светото писание и нямат нужда от посредничеството на свещеник.

Те нямат нужда от пищни храмове.

Богомили поставят духовните интереси над материалните.