fbpx

Щайнер за ваксините

Щайнер за ваксините

Щайнер за ваксините

Другото е нещо, което ще играе голяма роля в бъдеще – да се разкрият тайните, средствата как да се насочат в определена посока условията, които са във връзка с болестните процеси, а също и с процесите на размножението. Тук се касае именно за такива неща, каквито съм посочил пред някои приятели. Определени кръгове хора в материалистическото време се стремят да парализират, да направят невъзможно цялото духовно развитие на човечеството, да повлияят на хората да отрекат просто чрез своя темперамент, чрез своя характер всичко духовно, да го смятат за глупост.

Такова течение – днес то вече се забелязва при отделни хора – все повече и повече ще се задълбочава. Ще се появи копнеж да се твърди, че духовното е глупост, лудост! Това ще се опитват да постигнат, като създадат ваксинации, както се правят имунизации срещу болести, само че ще се узнаят някои ваксинационни средства, които така повлияват човешкото тяло, че то няма да позволява да се разгръщат духовните наклонности на душата. Хората ще бъдат имунизирани срещу заложбите за духовни идеи. Това ще се опитат поне да направят, ще се правят опити с ваксинационни вещества, така че още в детството си хората да изгубят стремежа към духовен живот.

Но това е само едно от нещата, които са във връзка с по-дълбоко знание, което трябва да се появи през петата следатлантска културна епоха относно връзката на тези природни процеси и природни средства с човешкия организъм. В съответното време те ще се появят сред човечеството. Ще става въпрос само дали стремеж като този с духовните преждевременни раждания преди това може да има нещастието да попадне в ръцете на отделни хора, които ще преследват своите цели, за да осъществят такива домогвания, или познанието за нещата ще се постигне по правилен начин, за да служи за доброто на човечеството, когато времето узрее за това.

 

Откъс от “Зад кулисите на външните събития” – лекция, държана от Рудолф Щайнер на 6 ноември 1917 г. в Цюрих.