fbpx

Защо Валдорфска педагогика?

Лиляна Иванова

За всеки е много важно да усети своето призвание. Изисква се и смелост да направиш крачката от “това, което си си избрал” към това, което чувстваш. Когато „алтернативното“ възпитание, се разкри пред мен, аз се почувствах толкова вдъхновена и изпълнена, с хъс за даряване и претворяване, с желание за споделяне и „работа“.
В мен винаги е живяло усещането, че изкуството изразено под всякаква форма, дарява свобода на изява и израстване. To е едно отваряне към света. А Валдорфската педагогика/ възпитание е само по себе си изкуство, което разкрива познанието за природата на самия човек чрез всичките етапи на развитието му. Всичко е в една цялостна съвкупност, която дава воля да се развиват едновременно тялото, душата и Духът.

Валдорфската педагогика достигна до мен, в момента, в който открих истинското си призвание – да помагам на децата, на човека, да опозная себе си. Почувствах в себе си отговорността, която всеки един от нас носи за бъдещото поколение, за децата.

Ето защо, мисля че възпитателите, родителите, всички ние трябва да се научим на умението да наблюдаваме, да си подпомагаме в развитието както на себе си , така и на децата като изявени същностни човеци, за да развием в пълния си потенциал.

Книгата, с която се докоснах изначално до това изкуство беше на Рудолф Щайнер – „ Тайната на четирите темперамента“. В нея открих доближаване до душата, изучаване на човешката същност към света по онзи начин, който стопля и докосва, опознаващ отвътре и позволяващ изява и даване навън.

Ето как се роди и желанието ми за цялостно изучаване и опознаване на методите, с които си служи Валдорфската Педагогика даващата възможността да бъдат развито по най- добрия начин, мисълта, чувствата и волята на Човека, като част от целия Космос.

 

Лиляна Иванова