fbpx

Верният в малкото и в многото е верен

DSC_1005

„Верният в малкото и в многото е верен”.

Нашето съзнание трябва да бъде будно! Вие казвате, че обичате никого. Питам ви: обичате ли Бога? Ще кажете: обичаме Го, стремим се. Не, когато говоря за Бога, аз трябва да бъда готов да пожертвам всичко, да бъда свободен от всичко в света. Обичам ли Бога, ще обичам всички хора и с всички хора ще мога да се справя. Не обичам ли Бога, и хората не мога да обичам, а даже и със себе си не ще мога да се справя. Човек, който не обича Бога, той е най-големият егоист и с никого не може да живее. Някоя жена се оплаква, казва: мъж ми не ме обича. Как ще те обича? Той не обича Бога, Който му дал живота, че тебе ли ще обича? Някой мъж се оплаква, че жена му не го обичала, че била голяма егоистка. Че как ще го обича? Тя Бога не обича, че мъжът си ли ще обича? Дойде синът оплаква се, че баща му не го обичал. Дойде дъщерята, оплаква се, че майка й не я обичала. И те не са по добри от тях. Днес и синовете и дъщерите не обичат родителите си, защото и Бога не обичат. Ако мъжът не обича жена си, тя трябва да се моли той да обикне Бога. Обикне ли Бога, ще обикне и нея. Ако жената не обича мъжа си, той трябва да се моли тя да обикне Бога. Обикне ли Бога, ще обикне и него. Ако дъщерите ви, синовете ви или приятелите ви не ви обичат, трябва да се молите да обикнат Бога. Обикнат ли те Бога, обикнете ли Го и вие, ще имате вече приятели в света, с които ще можете да споделяте всичко в живота си. Ще кажете: де ли е този Господ? – Бог е в първата радостна идея, която ви посещава сутрин, когато се събуждате. Вие може да мислите, че това е вашата майка. Не, това е Бог в формата на вашата майка. Той е скрит в тази форма, Вие може да мислите, че това е някой ваш добър приятел. Не, Бог е в формата на този ваш приятел, Тъй че, щом се събудите с една добра идея, знайте, че Бог е в нея. С това Той ни повдига. Бог е скрит във всяка идея, която може да ни даде подтик, в каква и да е посока. Но когато изневеряваме на Бога, Той остава всички тия неща, без да пожънем плодовете им.

Следователно, ние ще свирим на хората, те ще ядат и пият, без да ни дадат нещо. Ние ще нарисуваме на хората някоя хубава картина, но те няма да бъдат доволни от нея и ще кажат: защо на нарисувате някоя хубава гола жена? Ние искаме да ни нарисувате нещо модерно, а не такива ангели. И на модистката ще кажат същото: скрой нещо хубаво, модерно нещо искаме. Всички искат все хубави неща. И народното събрание заседава, все хубави закони туря. Всички хора трябва да се заемат да изучават Божиите закони. Ако всички депутати от народното събрание кажат: най-първо ние ще служим на Бога, ще пожертваме всичко заради Него, а после за българския народ, знаете ли, какво велико народно събрание щяхме да имаме? Знаете ли, колко велик щеше да бъде българският народ? Аз говоря за България, за вас, не говоря за себе си, понеже не мисля да живея в България. Аз не мисля да живея даже и на земята. Един ден ще се върна в своето отечество и от друго място ще ви гледам И тогава няма да правя добро, както сега, да ви проповядвам. Ще видя, че някой плаче. Ще го утеша, без да ме види. Ще бъда невидим. Ако вярвате в моите думи, добре ще бъде за вас, тъй ще стане. Пък ако не вярвате, сухи дървета ще станете – нищо повече. Вие ще опитате всичко това. Туй богатство, което ви давам, това са закони, които трябва да приложите. Бог е говорил през всичките векове: трябва да дадете абсолютна свобода на вашия ум! Обикнете ли Бога, главният въпрос в света е разрешен. Вие ще влезете вече в областта на безсмъртието. И тъй, на всинца ви е потребно будно съзнание!

 

Откъси от “В малкото” – беседа, държана от Учителя, на 20 юни, 1926 г. в гр. София.