fbpx

Слава Севрюкова за кармата

Lotus-karma

Кармата се направлява от нашите дела, мисли, чувства. Но не си въобразявайте, че чувствата я създават. Градят я действията. Можеш да мислиш и усещаш, каквото пожелаеш, но да действаш – тук вече е отговорността. Пътят на еволюцията минава през различни изпитания. Не всички от тях са карма. Такива са големите беди – тежки болести, сриващи катастрофи, мъчителната смърт. Начинът на изкупването й се формира от Висшата сила. Невинаги се разрешава тук да се намесват дори йерархично най-извисените духовни същества.

Интелектът в Космоса не е изключение. Той самият е разум. Доколкото ми се „разкрива да видя“, безброй планети из Безкрая са обитавани от високо еволюиращи разумни създания. Не всички са наши подобия. Дори при имащите сходства, някои са по-едри, други по-дребни. Те също създават и чистят карма, но това е обширна тема. Ние чистим тук, на Земята.

Хората са в най-напредналото ниво на еволюция сред съществата на родната планета. Но измежду останалите проявления на Разума из Вселената, сме сред духовно догонващите. Вече споделих – „повечето от обитателите в плът на различни звездни системи са по-висши“. Прекалено здраво сме сраснати със земята. По тази причина Бог някога слезе сред предците ни в човешки облик, да помогне лично с живот и наставления. Яви се тогава, когато бяха подготвени да го приемат. Ако това се бе случило на ниско еволюционно стъпало, Висшият разум би останал неразбран и „отхвърлен“. Затова новото летоброене на Човечеството се отбелязва с идването на Христа.

 

Слава Севрюкова, източник: www.slava-sevrukova.com/karma