fbpx

Интересни факти за социалното фермерство в европа

social-farming

  • Историята на социалното фермерство може да бъде проследена назад до 60-те години на 20 век.
  • Много от днешните социални ферми са преживели големи обрати: възникнали през 60-те години, твърдо залагайки на биопроизводството, скоро след това фалират заради общото поевтиняване на продукцията по света-резултат от прилагане на “модерните” технологии. През 80-те и особено през 90-те г., когато Европа започва да се осъзнава и се връща назад към биохраните, лека-полека част от фалиралите социални ферми се възстановяват.
  • Холандия и Фландрия (част от Белгия) са пример за това как семейната ферма може да стане инициатор и стълб на социалното (включващо) фермерство, като има още нещо забележително: във Фландрия през 2003 г. има 45 такива социални семейни ферми, а през 2007 г. те са вече 258/ в Холандия от 51 през 1998 г. нарастват до впечатляващите 756 през 2007 г. Делът на социалните ферми, създадени от държавата или други организации, е незначителен.
  • В основата на всички инициативи по социално фермерство стои мотивация, която може да се сведе до следното: стремеж да се допринесе за общността, да се въведат на практика принципите на солидарност и братство между хората.
  • В Германия, Словения и Ирландия голяма част от социалните ферми са специализирани или за хора с умствено изоставане, или с психични заболявания, или със зависимости (наркотична, алкохолна).
  • В Белгия не се държи на спецификация на групата, която е включена във фермата, затова на едно място могат да живеят и работят хора от всички изброени по-горе групи, както и от други , например социално изолирани хора.
  • Във Франция, Италия и Ирландия в подобни ферми се включват хора, които независимо от затруднението, все пак могат да бъдат самостоятелни.
  • Най-общо инициативите, свързани със социално фермерство, могат да се разделят на две големи групи: ядрото на едната е социалната и здравна помощ за хора със специални нужди, а на другата – фермерството. Спойката между двата елемента силно зависи от националните особености и от мотивацията на групите хора, които стоят в основата на всички подобни инициативи.

 

Данните са от италианският проект “So Far: Social Services in Multifunctional Farms (‘Social Farming), 2006-2009

Източник: www.oporabg.com