fbpx

Сугестопедия: Използвай мозъка и следвай сърцето си

deca-sugestopedia

Знанието е радост и може да се постигне с лекотата на игра, без умора и напрежение. Как е възможно това? Благодарение на метода на сугестопедията, с помощта на който се учи бързо, лесно и приятно, усвоява се многократно по-голямо количество материал в сравнение с класическите методи на обучение.

 

Какво е сугестопедия

Сугестопедията е педагогическа система за обучение, която съчетава в себе си познания от медицината, психологията и педагогиката.

Сугестопедията е система за ефикасно усвояване на знания, която стимулира едновременно интелектуалната дейност, емоциите и физическото състояние на човека по позитивен и спонтанен начин. Без стрес, напрежение или умора. Чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, с помощта на изкуството.

В сугестопедията се обръща сериозно внимание на стимулирането и развитието на потенциалните възможности за усвояване на информация, т. нар. резерви на човешката личност, които крие всеки човек. Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене (от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционната педагогика), както и за високата трайност на придобитите знания. За да се достигне до тези ”резерви” и да се използва потенциала им за целите на ученето се създава изключително предразполагаща учебна среда: използват се много игри и интерактивни похвати на обучение, класическа музика и шедьоври на класическото изкуство, стимулиране на ”периферното” възприятие за запаметяване на информацията.

 

7-те основни принципа (закона) на сугестопедията

ЛюбовНе сантиментална любов, а любов към човешкото същество. Грижовна подкрепа на учителя, предложена внимателно на учещите се. Грижа, която те с желание приемат, защото не им е натрапена. Така те се чувстват сигурни. При условия на положителни емоции, творческата интелектуална дейност и глобализирания учебен процес се отличават с липса на умора. Принципът на радост и концентративно спокойствие се прилага чрез система от игри и смях, чрез нагледните материали, които са не толкова илюстративни, а стимулиращи по характер, както и цялостната организация на учебния процес.

Свобода. Свободата дава възможност на учителя да упражни своята лична преценка и да взима решения, за да може да приспособи сугестопедичната система към личните особености на всяка група. Свободата позволява на учещите се да изберат дали да вземат участие в някои дейности, като например песни, игри и т.н., които може да не допадат на тяхното разположение. Във всеки момент, те са абсолютно свободни да излязат от стаята, стига да не пречат на работата на групата. Свободата дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. Свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се.

Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва. Нагласата на учителя, че се случва нещо необикновенно и вярата му в изключителните способности на учащите се резонират в тях и водят до отключване на резервния им потенциал. Състоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние на вдъхновение у учителя. Очакванията на учителя се отнасят както към неговите/нейните собствени способности да активира резервите на учащите, така и към способностите на курсистите да учат на резервно ниво. Тези очаквания се усещат от курсистите чрез периферните перцепции и подсъзнателните сигнали, които се излъчват от гласа, изражението на лицето и цялото не словесно поведение на учителя. Поради автентичността на тези сигнали и невъзможността те да бъдат изиграни от учителя, учащите ги възприемат без колебание. Това автоматично води до разкриване на резервите.

Многократно увеличен учебен материал.
Материалът при работа чрез Сугестопедия, е задължително неколкократно увеличен спрямо този, използван в традиционните методики. Методиката има психотерапевтичен, психопрофилактичен, психохигиенен и възпитателен ефект.

Принципът: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото.
Когато се преподава не бива да има разделение между елемента и цялото. Елементите не бива да се преподават и изучават изолирано. Например, езикът е едно цяло. Той не е нито само граматика, нито само лексика. Както нашият мозък възприема заобикалящия свят в неговата цялост, а не като съвкупност от отделни субекти, така той възприема и езика като хармоничен жив организъм. Ето защо неговите елементи се изучават винаги в контекста на цялото, в смислова взаимовръзка помежду си, а не като отделни граматически или лексикални единици. Всяко цяло е част от по-голямо цяло. Буквата е част от думата, думата – част от изречението, изречението – част от текста и всички заедно съставят смисъла, който човешкото същество възприема комплексно.

Златната пропорция.
Златната пропорция разкрива закона за хармония във Вселената, на който всеки сугестопедичен  процес трябва да се подчини. Хармонията създава хармония и преодолява психичния хаос, често провокиран от традиционната педагогика. Хармонията е основен фактор в преподаването и усвояването на такъв голям учебен материал за кратък период от време. Връзките между частите и цялото са в златна пропорция в сугестопедичния процес на общуване. Способността за учене се подобрява, когато учебния процес умело открива правилния баланс между ритми, интонации, емоционални стимули и т.н.

Приложение на Класическото изкуство и Естетиката.
Класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни медиатори на неманипулативната комуникативна сугестия. Причината се крие в тяхната способност да излъчват безброй неспецифични стимули, които подхранват изобилието от периферни перцепции, незабележими за съзнанието.

Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония, които помагат да се създаде състояние на спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият психичните резерви в приятна атмосфера. Това изкуство помага да се достигне до състояние на вдъхновение и да се отклони вниманието от ”болното място”, където има страх, свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

 

Резултати от сугестопедичния процес на обучение :

  • Разкриване на интелектуалните, творчески, паметови резерви на човешката личност.
  • Обучението винаги е съпроводено с ефект на почивка.
  • Винаги се наблюдава повишаване на емоционалния тонус на личността.
  • Освобождаване от страха към ученето и стимулиране на постоянната жажда за знания.
  • Винаги има благоприятен образователен ефект, смекчава агресивните тенденции на характера на учащите и им помага да се приспособят към обществото.
  • Обучението е придружено със значителен психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект.
  • На физиологично ниво, имунната система на тялото се засилва по време и след процеса на възприемане на многократно увеличен материал.

 

История на сугестопедията

Сугестопедията е педагогическа наука, създадена от българския учен професор доктор Георги Лозанов – лекар, психиатър и физиолог на мозъка. Терминът е публикуван за първи път през 1965 година на български език и през 1967 на английски език. Науката е разпространена по целия свят през последните 50 години. Сугестопедията е създадена през 70-те години от професор д-р Георги Лозанов и е призната следващото десетилетие от международна комисия на ЮНЕСКО като и ”по-висша методика на обучение за много предмети и много групи обучаеми”.

 

Източник: www.vitarama.bg