fbpx

За почитанието и добрите мисли от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Race-i-sarce

Тук аз искам да обърна вниманието ви върху едно качество, което за съжаление липсва в достатъчно количество у българина. То е взаимното почитание. Българите притежават много добри качества, но имат един недъг, който много пречи за духовното им развитие. Това е липсата на почитание един към друг.

Моите дългогодишни изследвания показват, че и религиозното чувство у българина е слабо развито. А без това чувство трудно се създава благороден човек. Забелязвам, че такова нещо има и у вас учениците на Божественото учение. Откажете се да се съединявате с този родов атавизъм. Във връзка с този недъг е и привичката да се изнася навън всичко онова, което се доверява като на приятел. Такъв, който изнася интимните неща на приятелите си, сам ще спъне своя живот. Зачитайте святостта на човешката душа и който се освободи от посочения преди минутка недостатък, той вече „живее по Бога“.

Ако искате да узнаете една от най-прекрасните добродетели в живота си, внимавайте добре в това, което ще ви кажа: ако имате един приятел, постарайте се да откриете у него една добра черта. Дори когато си спомняте за него, пак си спомнете за тази хубава страна на неговия характер и я дръжте в ума си. Този ваш приятел ще ви обикне още повече, защото по невидим път вие му пращате хубави влияния. Ако не мислите за хубавите черти в характера му, между него и вас ще се яви едно хладно и пусто пространство. Вън от този закон не могат да съществуват правилни отношения между хората.

Приложете това правило и ще се уверите в абсолютната му безпогрешност. И ако в себе си откриете нещо в характера си, което ви харесва, запазете го и без да приказвате за него, поддържайте го и живейте с хората с тая тайна добродетел.

Духовният човек трябва да има мярка. Той не бива да си внушава, че не го бива за нищо, но същевременно не бива да култивира никакви безпочвени самонадеяности. Законът за отношенията при себепознаването е следният.

Ако някой каже: Аз мога да направя всичко, той казва една трета от истината. Ако каже: Аз и всички добри хора можем да направим всичко,той казва две трети от истината. Най-после ако каже: Аз, всички добри хора и Бог с нас можем да направим всичко, казва три трети, или цялата истина. Под всички добри хора трябва да се подразбира всичките добри хора, които живеят на земята, включително и тези земни жители, които са заминали за другия свят. Ние не бива да ги изключваме от нашата мисъл и от вярата си, че те могат да участвуват в общите добри дела, и от нашата любов.

Ако някой поет, художник, музикант или какъвто и да е творчески човек реши да работи за доброто и светлината, както и за възхода на човеците, тогава всички поети, художници и музиканти на земята и в другия свят му помагат.

 

Учителя Беинсá Дунó (Петър Дънов)

Откъс от разговори с Учителя на Георги Томалевски