fbpx

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) за подмладяването

Semejstvo

След Паневритмията се събрахме около Учителя и стана въпрос за подмладяването. Учителя каза:

Ето една задача: на сто години си; нека съзнателно да се подмладиш. Да се новороди човек, за това се изисква вече наука, знание. И за да се подмлади, той трябва да се освободи от всички отрицателни мисли. Също и за да не остарява, не бива да мисли отрицателно. Казах на една стара жена: „Представете си, че мога да Ви направя мома на 19 години“. Мога да я приспя и като се събуди, ще има лице на 19-годишна мома; щом в театъра става така, може да стане и в действителност. За да се подмладите, дръжте в себе си положителното, а отвън – недоволството; това е мъчно. В подмладяването има три процеса: първо, ще започнете с процеса на ума, после – на сърцето, и накрая – на волята. Има един закон за подмладяване: дружи с младите, радвай се на младостта и ще се подмладиш. Старият иска да се подмлади и като не знае как, умира, за да се подмлади. Смъртта не е нищо друго, освен същото – алхимичен процес на подмладяване. Повтаряш: „Остаряхме, остаряхме…“ и така си остаряваш. Днес се остарява от грижи и от неестествени тревоги, които изваждат всекиго от нормалния път.

Една сестра каза: „Как да не се тревожим?”

Там е работата. Някой остарява, понеже се тревожи постоянно от някои материални работи – че няма да има хляб, топливо и пр. Всичко това влияе на неговия ум. Нека работи за премахване на лошите условия, да не бъде бездеен и да върви напред, без да се тревожи. Да се убеди човек, че не е стар, това е цяла наука. Като дойде до 30 години, по-нататък да не мисли вече за тях, а да каже: „Не зная на колко години съм“.

Някой казва: „Ще умра!“ Не, няма да умреш, но ще идеш горе на ремонт, за да се подмладиш. Човек остарява по внушение; ако би могъл да задържи това, което му се дава, всякога би бил млад. Човек губи повече и печели по-малко и затова остарява, докато някои дървета живеят пет-седем хиляди години. Мярката за време на Земята и в духовните светове е различна. Слънцето обикаля около своя център за двеста и повече милиона години; следователно човек за няколко десетки милиона години навършва една година. Значи Земята трябва да се завърти повече от милиони пъти, за да направи една слънчева година. Та когато си живял няколко десетки милиона години, трябва да имаш съзнание, че си дете! И на Слънцето това дете ще бъде много учен човек.

Според мен, умен човек е този, който може да се подмладява, който може да се лекува, който може да разрешава всички мъчнотии. Ще му дадеш условия и той ще разреши мъчнотиите. Сега трябва да се подмладите. Тези сестри, които са на 50 години, трябва да станат на 40. Тези, които са на 40 години, да станат на 30 години, които са на 30 години, да станат на 20, които са на 20, да станат на 10. От 10 по-долу да не слизате. Също така да е и с братята. Истинското изкуство изисква работа.

Всеки се оплаква, че няма време, а всъщност време има. Някой, като ме слуша, си казва: „Учителю, защо не дойде на младите ми години?“, а някой друг, който е млад на години, като ме слуша, си казва: „Учителю, много рано си дошъл“.

Една сестра пожела: „Учителю, моля, кажете ни някои методи за подмладяване“.

Да не преяждате и да прекарвате известно време в пълен пост. Пълният пост подмладява и ако гладуваш сегиз-тогиз през годината, ще се подмладиш, защото се обновяват клетките. Досега съм ви давал пост за пречистване, още не съм ви дал пост за подмладяване. При сегашните условия човек не може да се подмлади без пост. Освен това пейте, за да се подмладите; старият, като пее, ще се подмлади, а младият, като не пее, ще остарее. Ето един друг метод за подмладяване: правете услуги. Например, вървите си по пътя, паднало е едно дете; ще се спрете и ще го повдигнете. Някоя мушичка се дави; ще я избавите. Или ще полеете някое цвете. Или пък ще изчистите някой замърсен извор.

Ето и съвсем друг метод за подмладяване: всяка година посаждайте царевични зърна, репички, малко магданоз и босилек. За да живее човек дълъг живот, трябва да е поставен при неблагоприятни условия и да мисли. Подмладяването най-първо започва от Причинния свят. В Причинния свят човек ще работи върху подмладяването. Мислите ви трябва да станат млади, после – чувствата, и след това – постъпките. Ще дойде време и за следното: остарее ли човек, приятелите му, които го обичат, ще се помолят за него и той ще се подмлади. Но това няма да стане при сегашните условия.

Някой те погледне и щом ти каже, че вече си остарял, това е едно внушение. Сто души ще те срещнат и ще ти внушат, че си остарял, и това бръмчи в ума ти. Но ти направи обратното: когато срещнеш някого, кажи му: „С десет години си се подмладил!“. И на някой друг пак кажи така, но и на себе си, когато станеш сутрин, кажи: „С десет години си се подмладил!“. Това не е комплимент. Комплимент е това, което не става и е само празни похвални думи, докато това, което става, не е комплимент.

Най-сигурен метод за подмладяване е да се внесе Любовта в сърцето на човека. И който не може да внесе Любовта, той е стар. Достатъчно е човек да прояви Любовта и ще се подмлади и ако има бръчки, ще изчезнат. Под „подмладяване“ разбирам освобождаване от ненужни работи.

Тази сутрин казах на една сестра: „Как е Вашата другарка, с която постоянно живеете? Вие сте старата сестра, на която краката не я държат, а онази сестра, която живее при Вас, е млада и пъргава“. Тази млада сестра е Божественото. Та гледайте да не ви напусне младата. Когато ви напусне, ще остареете, а когато дойде, ще се подмладите. Или казано другояче, обичай Бога, люби Го и ще се подмладиш. Като не Го обичаш, ще остарееш. Друг метод за подмладяване е човек да учи; ученето всякога подмладява.

Една сестра попита: „Кажете ни още някой метод за подмладяване“.

Ето друг метод: работи за Господа, иди и раздай всичко. Казано е: „Иди и раздай всичко и ела, та Ме последвай“. Значи, като раздадеш всичко, няма да останеш в бездейст- вие, но ще последваш Христа, ще работиш за Господа. Ние искаме от Бога все блага, а трябва да направим това, което ни казва Той. Когато гледаш напред, ти си млад; когато гледаш назад в миналото, ти си стар. Вие, млади, поумнявайте, а вие, стари, се подмладявайте!

 

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Откъс от книгата “Акордиране на човешката душа” – том ІІ