fbpx

Качества на земята като строителен материал

Varvara-Valchanova

Можем, без да преувеличаваме, да кажем, че днес в България земята е непозната материя. Въпреки редките случаи на нейното приложение, тя отсъства от колективното съзнание и от строителната площадка. С небрежност гледаме как старите сгради и села се рушат и бавно, но безвъзвратно изчезват. Без терзания на съвестта решаваме да бутнем старата бабина къща или плевня, за да построим нова, модерна и здрава постройка. Дори сградите, обявени за паметници на културата, реставрираме с нови и по-надеждни материали, без оглед за автентичност и връзка с миналото.

Може ли тази тенденция да се промени? Надявам се, че от следващите страници ще получите убедителен отговор на въпроса и ще погледнете на земята като привлекателен, модерен и природосъобразен строителен материал.

 

Кратък производствен цикъл

Първото и вероятно най-голямо преимущество на земята като строителен материал е нейното изобилие и кратък производствен цикъл. За разлика от много други високотехнологични материали, земята се добива близо до строителния обект и нейната преработка изисква много малко внедрена енергия, което води до намаляване вредните емисии и отпечатък върху околната среда.

 

Лесна за рециклиране

В строителния процес със земни материали няма процес на изпичане, както при цимента, печените тухли или варта, няма химични реакции и това позволява веднъж излязъл от употреба, материалът да бъде лесно рециклиран и да се върне към природната среда без преработка и вредни последствия.

 

Акумулатор на енергия

Земята е масивен материал: плътността ѝ е сравнима с тази на камъка (1800-2200кг/м3) и поради това си свойство тя е проводник на енергия. В зависимост от дебелината на строителния елемент, който съставя, тя акумулира слънчева или топлинна енергия и я предава с няколко часа интервал, като по този начин успешно регулира термичните разлики между деня и нощта.

 

Естествен климатизатор

Земята, дори „суха“, съдържа известно количество вода, в равновесие с влажността на въздуха. Водата, от своя страна, е вещество, което сменя фазата си (физичното си състояние) според промените на температурата на околната среда: При 0°C водата преминава от твърдо състояние в течно, а при 100°C тя преминава от течно състояние в газообразно. От друга страна, всяка промяна на фазата на водата е съпътствана от обмяна на енергия. На микроскопично ниво тези правила леко се променят. Тогава водата, която се съдържа в капилярните мостове, от няколко нанометъра ширина, образувани между глинените плочки, променя фазата си при повишаване или понижаване на околната температура дори само с няколко градуса. Водата се изпарява или втвърдява на стайна температура!

И така, когато околната температура се повишава, една част от тази вода се изпарява, поемайки енергия, а когато околната температура се понижава, водата се кондензира, отдавайки енергия. По този начин земната стена използва смяната на фазата на водата, като отдава топлина в помещението, когато околната температура пада и поема топлина от помещението когато околната температура се покачва.

Използвайки промяната на фазата на водата, земните стени регулират температурните амплитуди и доставят приятен и комфортен вътрешен климат. Всеки, който е имал възможност да пребивава за по-дълго време в масивна земна постройка, изтъква това качество като голямо преимущество.

 

Красива и многобагрена

Земните тонове са естествени, ненатрапчиви и топли. Те предлагат широка палитра от цветове, простиращи се от бели и жълти до тъмнокафяви и сиви, като се мине през оранжеви, червени и зелени. Земните мазилки правят интериора уютен и пъстър и спомагат за възраждането на интереса и възприятието на земята като природосъобразен строителен материал.

 

Устойчива на огън

Земята е материал, който не гори. Тя предпазва дървените конструкции от пряк допир с огъня.

 

Предпазва дървените конструктивни елементи

Земята предпазва дървените и растителните елементи (слама, тръстика) от прекомерна влага, като поддържа ниско нивото на влага в стената. Насекомите имат нужда от около 15-18% влага, а мухалите над 20% влага, за да се развият.

 

Приятна и безвредна за работа

Земята е един изключително приятен за употреба материал. За да се постигне пластичността, необходима за работа, се прибавя само вода. Тъй като няма химичен процес, както при варта и цимента, земните материали са приятни за кожата и често ръката може да замести инструмента, без опасения за изгаряния или наранявания.

 

Връзка към миналото и потенциал за бъдещето

Реставрирайки по автентичен начин старите сгради, оставени ни като завещание от нашите предци, ние продължаваме нишката на строителните традиции. По този начин отстояваме своята култура в един все по-уеднаквен и губещ своите древни ценности глобален свят. Земята като строителен материал може да ни позволи да съхраним духа на миналото, да го развием и пригодим за нашите модерни нужди и изисквания.

 

Варвара Вълчанова, откъс от книгата  „Земно строителство“

 

Zemno-stroitelstvo

Земно строителство,
автор Варвара Вълчанова

Книгата ще ви запознае с качествата и свойствата на един строителен материал, използван по нашите земи от хилядолетия. Ще научите за паралелите, които съществуват между геологията на дадена местност, свойствата на местните почви и различните строителни техники.

Ще получите информация как да добивате, тествате, приготвяте собствените си земни материали, кои са различните земни строителни техники, използвани в България, както и полезна информация за поддръжката на старите сгради.

Целта на книгата е да събуди интереса на българските читатели към възможностите, които земята предлага като местен и природосъобразен строителен материал,служещ за реставрация и поддръжка на съществуващи сгради, както и за изграждане на едно ново, екологично и биоклиматично строителство.