fbpx

Снежана Благоева: Червеи, благодаря!

Снежана Благова е фермер на червени калифорнийски червеи. Фермата й се намира в село Крумово, до Пловдив, а продуктът, който фермата продава е био тор. По образование е логопед, съвсем случайно преди 12 години й хрумва идеята за еко ферма червеи и отначало се захваща с това повече от любопитство и любов към природата, но постепенно фермата се превръща в много сериозен бизнес.

Във фермата си Снежана е успяла да развие безотпадно производство в цикъл – червеите живеят и хранят пръстта на лозе, плодовете му правят вино, а органичния отпадък от виното храни отново червеите. Течната тор заминава главно за Англия, а тази на гранули в Турция. Една часто остава и за българския пазар.

Снежана има и една нова страхотна идея, с която вече напредва – как нейните червеи могат да помогнат за почистване на утайките в пречиствателните станции на градовете.