fbpx

Защо в Швеция вече няма отпадъци?

recycle bins

Иновативната програма на Швеция за производство на електроенергия от отпадъци и изключително ефективните навици на жителите що се отнася до разделното събиране на отпадъците, са изправили тази скандинавска страна пред интересна дилема. Боклуците в страната са свършили.

Уникалните програми за рециклиране и управление на отпадъците в Швеция са довели до положение, при което едва 4% от всички отпадъци в страната попадат на сметището.

За сравнение в САЩ този процент е 50, а и във Великобритания нещата не са кой знае колко по-добре. Към това можем да добавим и факта, че много от сепарираните битови отпадъци в крайна сметка пак се озовават на сметището, просто защото няма къде да бъдат рециклирани, заводите за рециклиране са твърде претоварени или отпадъците са „замърсени” и няма как да бъдат преработени (лесно).

Тъй като Швеция управлява отпадъците си изключително ефективно и частично ги използва за производство на електро и топло-енергия, страната в момента изживява мечтата на всеки природозащитник: недостиг на отпадъци. Можете ли да си представите?

Природозащитниците във Великобритания обаче настояват отпадъците да бъдат рециклирани, а не изгаряни. Но Приятели на Земята и други природозащитни организации казват, че трябва да се научим да използваме материалите, които си остават „не-рециклируеми” поне при наличните в момента технологии. Те твърдят, че отпадъците не трябва да бъдат изгаряни поради екологични причини. Но Швеция показва на целия свят как това може да бъде направено без да нанася щети на околната среда.

За да продължи да захранва своите заводи за преработка на отпадъците, които осигуряват електроенергия на четвърт милион домакинства, както и 20% от централното топлоснабдяване, Швеция внася отпадъци от депата на други европейски държави.

И тези държави плащат на Швеция за това. Да, точно така, държавите плащат, за да се отърват от източника на ценно гориво, което са произвели сами, за да може Швеция да продължи да произвежда електроенергията, от която се нуждае. А вместо това биха могли да използват същите тези отпадъци, за да произвеждат електричество за собствени нужди.

Не е нужно човек да е икономист, за да разбере, че това е един доста добър енергиен модел. А освен икономическите ползи, шведската система очевидно носи и множество ползи за околната среда.

В допълнение към традиционните програми за рециклиране, системите за производство на електроенергия от отпадъци водят до намаляване на влиянието на отпадъците върху околната среда. Изключително ефективната система на потребление, управление на отпадъците и производство на енергия могат да послужат за пример и на други държави и да насочат развитието им в посока едно по-устойчиво бъдеще.

САЩ и Великобритания биха могли да научат много от Швеция, но за съжаление във Великобритания природозащитници блокират тази възможност, като се противопоставят на производството на електроенергия, чрез изгаряне на отпадъци.

Вместо това някои електроцентрали във Великобритания изгарят биомаса под формата на пелети. Голяма част от тези пелети се внасят чак от САЩ и нерядко са произведени не от отпадъчна дървесина, а от суров дървен материал. Други електроцентрали пък се ззахранват от биомаса от специално отглеждани за целта „култури”, като върба и евкалипт, които заемат част от обработваемите земи, на които биха могли да се отглеждат хранителни култури.

Трябва да се променим и трябва да се променим сега. При изграждането на енергийна сигурност и системи за намаляване на отпадъците, трябва да се поучим от модели, които доказано работят в други държави и да ги приложим на повече места.


Автор: www.wakeup-world.com, превод: Рослава Стянова, , източник: списание “Органично”.