fbpx

Д-р Дийпак Чопра за атомите, вселената, самозъзнанието и благоденствието – акценти от лекцията в София

chopra-in-sofia-02

Дийпак Чопра – ние сме светещи създания от звезден прах със самоосъзнаване

13 май, зала 1 на НДК, червен декор на сцената като за вторник. Навън дъждът напоява природата , отвътре се сътворява същото за природата на ума и душата благодарение на Дийпак Чопра.

Често се случва да не помним всички думи след конкретно изживяване, а в дълбочината на съзнанието и душата да се стаи усещането от преживяното и то да спомага за разширяването хоризонтите и мислите. Д-р Дийпак Чопра остави усещане в нас за сила, увереност, дълбочина на ума и душата. Вярваме, че той предаде хиляди различни парченца знания и енергия – толкова, колкото бяха хората в залата и всеки от нас е възприел акценти, доближаващи се до него. Той направи разходка от видимото към невидимото, показа свързаността им, насочи ни към щастието, възможностите да го изграждаме и разширяваме, останахме и в тишината, водени от думите му. Споделянето винаги е безкрайно полезно и тук,от страниците на “Здрав живот” ще предадем частиците, които останаха в нас.

Д-р Чопра започна с двата най-важни въпроса за него: “Каква е природата на вселената” и “Каква е базата за осъзнаване” и три начина да подходим към тях: дуализъм, всичко е материално, всичко е съзнание. При първия разделяме съществуването на материално и нематериално, но при него се нарушава законът за запазване на енергията. При втория акцентът е само материаята, а третия д-р Чопра го нарича недуален.

Продължава с това, че 70% от вселената е тъмна енергия, 25% е тъмна материя.. Остават 5%, които са на атомно ниво. А от тях видимата вселена – галактиките, звездите са само 0,1% от всичко, което съществува, останалото е невидимо. “Нищото или празнотата са утробата на сътворението. Природата отива на едно и също място за всяко сътворение. Науката изследва природата на празното пространство.”

Разглежда модела, в който вселената е на практика съзнание. “Нашата основна реалност е, че ние на практика сме създадени да отидем по-дълбоко в себе си. Телата ни са част от вселената, те не са структура, те са единност, също като вселената.

Цялата планета е динамична дейност, която надхвърля границите на материята, а тялото е река от енергия и информация, река от атоми, които са вълни на вероятности. То е в непрекъснат обмен с останалите части на вселената. Опознаваме външния свят чрез звуковете, обонянието, зрението, допира, а вътрешния посредством емоциите, чувствата, желанията, паметта и въображението. Всичко това въздейства за промяната на тялото ни. С всяко вдишване и издишване през нас преминава 10 на 22 степен атоми”. Д-р Чопра казва, че в този момент чисто технически всички в залата много интимно споделяме атоми от своите органи с издишвания и вдишван въздух. Споделяме атоми с целия свят.

Тялото ни е рециклиране на еко системата. То тече непрекъснато по един изключителен начин и постоянно се променя. Д-р Чопра ни препоръчва да не се идентифицираме само с него. “Вие не сте своето физическо тяло, вие сте същество от звезден прах, което се е научило как да се осъзнае. Това е етапът, на който се намираме в еволюционно ни развитие. Ние сме поле от възможности и вълни, които се разпадат на частици и са свързани с цялата еко система”.

 

chopra-in-sofia-03

Д-р Дийпак Чопра спира вниманието ни и на ума. “Той е процес, който регулира потока на енергия и информация”. Общувайки, активираме различни части от мозъка ни чрез симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. Те са свързани с всички части на тялото и по този начин умът е във всички клетки на тялото – стомах, кожа, имунна система… “Сърцето ми е пълно с любов – това буквално е така”.

Д-р Чопра продължава с това, че на най-дълбоко ниво ум и тяло са едно и също нещо. Те са усещането на осъзнаване, което минава отвъд времето и пространството. “Докато ме слушате насочете вниманието си към себе си. Осъзнайте се като слушател. Осъзнайте това. Присъствието, което усещате е вашата душа, не е умът. Умът е разговорът, който водите със себе си, той е дейност, а вие сте полето на съзнанието, откъдето идва и се завръща мъдростта. Ядрото на съзнанието е в пространството между нашите мисли. Това е прозорецът, коридорът, водовъртежът, който води до безкрайния ум. Ядрото на съзнанието е поле от безкрайни възможности и потенциал; поле от безкрайна креативност, изпълнено с намерения”.

За свързаността казва: “Всичко е свързано и синхронизирано. Тялото е пример за това. Всички клетки в тялото си взаимодействат помежду си, затова то може да прави едновременно безкраен брой неща. То е микрокосмос на цялата вселена и нашият ум е част от космичния ум. В заключение д-р Чопра ни напомня: “Ти не си просто капка в океана, ти си могъщият океан”.

Стигаме до благоденствието: “Благоденствието е най-важната детерминанта на всичко, което се случва в живота ни”. Първо насочва вниманието ни към класическия възглед за съществуване – аз и ти (отделни). Казва, че вече започва да отмира, защото е механичен.

Сегашният поглед – ние сме дейност на вселената. Ние усещаме света в своето съзнание. Като разбираме съзнанието, можем да разберем ума и тялото. Да разберем и разширим съзнанието са едни от най-важните неща. Съзнанието създава всичко, което наричаме реалност. Създава идеята за личност и идентичност. Нашето усещане и овладяване зависи много от развитието на съзнанието ни. Светът не е замръзнал, той се създава в съзнанието и можем да го разширим.

Преминаваме към благоденствието. Д-р Чопра го разглежда в няколко аспекта:

 • в кариерата;
 • в социума;
 • физическо благоденствие;
 • финансово благоденствие;
 • общностно благоденствие.

 

И, разбира се, всички са свързани.

Говорейки за благоденствие в кариерата Дийпак Чопра започва с анализ на въпроса: “Обичате ли работата си?”. Само 25% казват “да”. Посочи няколко интересни неща: “Ако сте мениджър и ако вашият шеф не ви обръща внимание, ангажираността ви намалява с 45%. Ако ви критикуват, мотивацията пада с 23%”. Това показва, че вниманието (независимо под каква форма) е по-малко деструктивният фактор в сравнение с игнорирането.

Насочвайки вниманието ни към бизнес организациите, д-р Чопра препоръча няколко неща: “Идентифицирайки уникалните умения и таланти на всеки отделен човек”. При създаването на екипи, където хората се допълват в общата картина и добре емоционално, благоденствието се увеличава.

Вторият аспект, който засяга Дийпак Чопра е социалното благоденствие – каква е семейната и приятелската ни среда, чувстваме ли се обичани. “Ако имате щастлив приятел, вашето щастие с увеличава с 15%. Ако приятел на ваш приятел е щастлив, щастието у вас също се разширява още малко. Кръгът от щастливи хора около вас увеличава и вашето щастие”.

Формула на щастието H (happiness) = S+C+V

S са устоновени точки в мозъка. Те биват фиксирани в ранното детство. Децата попиват от поведението на възрастните, затова тези точки се формират от средата, в която израстваме. Ако е необходимо в по-зряла възраст да ги променяме, това може да се случи чрез саморазмишление и медитация. 50% от щастливото ни преживяване се определя от тях.

Вторият компонент от формулата на щастието според д-р Чопра са условията на живота (C) в икономически аспект. “Крайно бедните са нещастни, много богатите също не са с гарантирано щастие. Не става дума за пари, а за взаимоотношенията ни с тях”. Според д-р Чопра материалните условия въздействат на щастието в нас около 10-12%.

Третият аспект на формулата (V) са съзнателните избори, които правим всеки ден. Те са два вида: в материален аспект – лични удовлетворение, храна, физически нужди като цяло; в емоционален – креативност; смисъл, цели, взаимоотношения.

“Най-бързият начин да станете щастливи е да направите някой друг щастлив”.

Грижата за другите ни носи много голямо удовлетворение. Според д-р Чопра щастливите хора обикновено правят по-здравословни избори. “Успехът е да може да усещате любов и съчувствие. Способността да можете да се свържете с източника”.

За финансовото благоденствие Дийпак Чопра ни съветва да не харчим пари, които нямаме. Благоденствието в общността е свързано с това хората да си помагат и доброволно, да вършат работа съвместно. А физическото до голяма степен зависи от храната – да не е замърсена, да няма вредни съставки, да не е обработена.

След като д-р Чопра поставя основите на благоденствието, имаме възможност на практика да видим на какви нива е то с няколко въпроса, на които всеки за себе си отговаря. Скалата е от 1 до 10 със следните нива:

 • 7+ – вие процъфтявате;
 • 4 – 7 – не ви върви много добре;
 • под 4 – мъчите си, тук има криза.

Ето какви са въпросите, свързани с професионалното ни развитие:

 • Харесвате ли това, което вършите всеки ден?
 • На работното място имате ли възможност да използвате уникалните си умения и таланти?
 • Има ли хора на работното място, които оценяват вашето развитие?
 • Вземат ли предвид мнението ви?

 

Степен на социално благоденствие:

 • Колко често се усмихвате?
 • Научавате ли нови неща?
 • Чувствате ли че се отнасят с уважение към вас?
 • Имате ли много любов?
 • Може ли да разчитате на роднини и приятели?

 

Степен на финансово благоденствие:

 • Имате ли достатъчно пари?
 • Доволни ли сте от стандарта на живот, който сте постигнали?
 • Имате ли пари за храна?
 • Имате ли възможност за пътуване?

 

Общностно благоденствие:

 • Чувствате ли се в безопасност?
 • Щастливи ли сте в общността?
 • Помогнали ли сте на някого?
 • Дали ли сте за благотворителност?
 • Подобрява ли се средата?

 

chopra-in-sofia-06

Д-р Чопра продължава с това, че пътувайки по света, можем да разглеждаме благоденствието и чрез това да предвидим бъдещето. “До днес Дания е на първо място по резултати, само 2-3% страдат. На второ място е Канада, след това Холандия, Коста Рика”. Русия е на 80-то място от 150 страни, България на 133 позиция – само 5% благоденстват тук. Това е показател за криза.

За кратко, но с акцент, д-р Чопра насочи вниманието ни и към Linkedin – най-проспериращата и бързо растяща професионална мрежа. “Използвайте я, на практика това е най-голямата страна в света”.

Лекцията е пред финалната си част. Дийпак Чопра ни връща към благоденствието с кратко заключение. “Всички аспекти на благоденствието може да са на лице и все пак да имаме екзистенциално страдание. Най-дълбоката причина за страдание е непознаването на истинската природа на реалността. А тя се състои от самоосъзнаване, самоосмисляне, Божествени емоции, да бъдем свидетели на собственото си тяло.

 

chopra-in-sofia-01

Във втората част на семинара Дийпак Чопра ни подари медитация. Във видима форма в мен останаха думите: “Почивайте в съществуването си. Почивайте в себе си….”

За финал д-р Чопра пожела:”Мирна, справедлива, устойчива, здрава реалност”.

Красивите преживявания и споделяния нямат минало време, те остават да служат на съзнанието и душата, когато има необходимост от тях. Вярваме, че семинарът на д-р Дийпак Чопра пося много семенца от мисли или помогна да се развият вече родени такива…

 

chopra-in-sofia-05

PS: Всеки миг светът става различен и с всяко вдишване и обмяна на атоми всички сме част от всички – още едно красиво напомняне от д-р Дийпак Чопра :)…

 

Текст: Здрав живот,

Организатор на събитието и снимки: www.inspiretalks.bg