fbpx

Пътят на разумното и 7 трансформации

Izgrev

Темата за разумното в човека е нещо, за което разсъждавам. В този път на търсене и разкриване приех, и се зарадвах на следните, мисли, които сега ще споделя.

Има ситуации, в които надделява разумното, в най-добрия смисъл. Тогава като че ли вдъхновението и светлите мисли се съчетават и правят един малък празник. Празник, в който човешкият Дух се проявява или пък Духът се проявява в човешкото същество.

Има ситуации, в които надделява затъмнението, инертността и апатията. Тогава може да кажем образно, че тъмнината надделява и човешкият Дух или Духът не се проявява в човека.

Може би, на почти всички тези състояния са познати. И кой не се радва, когато направи малко добро, когато сподели нещо красиво с близки, когато е вдъхновен и ободрен. Тези състояния са богатство. Те поддържат живота. Разбира се, има и от другите състояния. Но може би, в своя път, ние човеците имаме за задача да разширяваме съзнателните състояния, да влагаме все повече Дух, разумност и вдъхновения в живота си, тогава усещаме, че наистина живеем. Тогава животът се изпълва със смисъл.

Има определени методи и действия, с които можем да разширим и да се стремим повече в това да сме проводник на разумното и на вдъхновението. Може да не успяваме всеки път, но посоката и постоянството ще ни изведат в едно по-съзнателно състояние, в което да сме по-будни, по-отворени, по-дейни, по-живи.

 

За пример да разгледаме следните 7 трансформации:

1. Хранене – тук нещата са много ясни. Когато се храним и не мислим за храната и процеса, тогава някак несъзнателното и плътта надделяват над разумното. Но ако сме изпълнени с благодарност, ако осъзнаваме, мислим за благата, за плодовете, за дъвченето, ако се свързваме с ум и сърце с процеса – тогава можем да кажем, че радостта от храненето е по-голяма и ние сме провели Духа. Тогава сме по-сити в тялото, в сърцето и в ума. Тогава всичко е за да може да се прояви Духа.

2. Дишане и пиене на вода. Сутрин въздухът е свеж и чист. Може да направим няколко съзнателни вдишвания, да задържим малко поетия въздух, да благодарим за това, че сме живи, че можем да дишаме, за благата, които имаме. За чистат вода, за Слънцето, за цветята, за дърветата, за мира, за всичко. При издишване мислено да изпратим благопожелания към всички хора, към всички същества. Когато пием чиста вода, с глътките може да мислено да утвърждаваме нещо като например: “Господи, Благодаря ти, за водата, която ми даваш, пречисти ме, направи ме по-добър и ме научи да изявявам доброто, което си вложил в мен!”

3. Среща с приятели. Тук можем да се разтворим в приятността и всичко да е чудесно. А може и така да трансформираме преживяването, че да го изпълним с още повече светлина в ума и топлина в сърцето. Когато се срещаме с близки, роднини, приятели, може мислено да се изпълваме с благопожелания за всичко най-добро, да излъчваме още по-съзнателно светли мисли и красиви чувства към тях. На пръв поглед срещата ще е същата, но когато Духът се проявява, тогава става по-хубаво и още по-пълно.

4. При среща и работа. Това са ежедневни ситуации, в които можем да трансформираме себе си, да станем посолство на доброто и изразител на разумното. Така ще направим света още по-добър. Микроскопично, но ще сме способствали светлото да се изяви. Ще сме изпълнили една малка задача добре. Когато се срещаме с непознати, когато се возим в обществен транспорт или сме в учреждение, може да изпратим добри мисли към хората, с които сме заобиколени, с тези, с които работим и на техните близки. Да им изпратим пожелания за добро здраве, за успехи в добрите начинания, за повече светлина и вдъхновение в прилагане на доброто. Да помолим Бог да ги напътства в пътя им на развитие и разкриване на добродетелите, които е вложил в сърцата и умовете им.

5. Тази трансформация е сред най-лесните. Като срещаме деца да извикаме цялото си вдъхновение и разумност, да бъдем добри с тях, да постъпваме така, че действията ни да способстват за развитието им в живота. Да бъдем, честни, открити с тях, да им дадем най-доброто, което носим. За да могат и техните Духове да се изявяват и да ползват условията и живота като инструмент за проявление и усъвършенстване.

6. Трансформация на страданията. Тук се изисква още повече разумност и воля. Да успеем в трудните ситуации да се смирим, да станем по-добри, да се обърнем към Бога в нас, да сме искрени и приемащи. Колкото повече съзнателност проявим, толкова повече Духът ще осветява всичко. Така ще се учим и ще растем. Страданията са нужни, за да оформяме по-добре характера си, за да се вглеждаме навътре и да търсим Бога. Ако носим страданията съзнателно и с мир, ако проявим повече Дух това ще развие още повече нас и ще даде път на добродетелите. Тогава ще сме осмислили страданията и ще сме направили най-доброто, на което сме способни – да бъде съзнателни и търсещи Бог.

7. Трансформация на живота – в някои дни, когато вдъхновението трепти в сърцата ни, а умовете са светли и чисти, тогава може да трансформираме всичко. Любовта има силата да преобразява всичко. Тогава целият свят и ние сме различни. Тези състояния са празник на Духа. Тогава всяко действие е молитва, тогава съзнанието е разширено, ние сме отворени. Тогава сме богати и е добре да вложим тези богатства разумно, да ги раздадем и инвестираме в добри каузи. Така ще трансформираме целия си живот. Постепенно с времето ще може да разширяваме все повече сърдечността, чистотата и разумността. Ще вървим по пътя на изявяване на човешкия Дух, по пътя на облагородяването и развитието на добродетелите. На добър път в пътя на Доброто!

Разбира се, трансформациите са безброй, всеки има свои. Пожеланието ми е още сега, след прочитане на това, приятели, всеки да направи една малка своя трансформация, да прояви светлото и разумното в себе си.

Съчетанието на светли мисли, красиви чувства и добри дела дава чудесни плодове.

На добър път в пътя на Доброто!

 

Калоян Гичев, 11 юни 2014 г., София