fbpx

Учителя: “Всеки трябва да работи, да се развива”

risuvane

Мнозина поддържат идеята, че Господ може всичко да направи, че ангелите Му помагат, и т.н. Значи щом Господ може всичко да направи, вие не трябва да работите. Това е лъжлива идея, от която трябва да се пазите. Господ има свой план на действие. Той ще дойде на Земята, но ще намери ли тогава готови хора за работа? Всеки трябва да работи, да се развива и усъвършенства. (1)

Мнозина не разбират тия закони и въпреки добрите си желания, казват: Ако иска Бог, ако е рекъл Бог, ще успея. — Това са човешки разбирания. Щом имате едно добро желание в себе си, Бог непременно иска неговото реализиране. (2)

Не туряйте в устата на Бога думи, които Той никога не е казал. Външно, никой не е чул гласа на Бога. Хората сами говорят от името на Бога, както им понася. Слабият казва: Така е рекъл Христос. Така е рекъл Бог. – Ти казваш това, а не Бог. Всеки говори, от името на Бога това, което е в негов интерес. Днес множество религиозни, сектанти, правоверни четат Евангелието и вадят само тия стихове, които им понасят, и започват да просвещават хората. Себе си представят за праведни, а тях – за големи грешници. Казвам: Приятели, всички сте прави, но вашите шишета са толкова малки, че не могат да съберат, даже една стомилионна част, от водата на истината. Не казвам, че не сте взели от водата на истината, но тя не е всичката. Ако задържите тая вода, във вашите малки шишета, два-три месеца, тя ще се изпари или ще се развали. Тая вода трябва да се освежава, всеки ден да бъде прясна. (3)

Смисълът на живота е в служенето на Бога. Който не иска да живее, не иска да служи на Бога. – Какво иска Бог от човека? – Да учи и да работи. (4)

 

Откъси от беседи от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно):

(1) Откъс от “Абсолютна чистота”, 21 август 1929 г.

(2) Откъс от “Добри навици”, 7 февруари 1923 г.

(3) Откъс от “Аз съм жив”, 22 февруари 1920 г.

(4) Откъс от “Предназначението на носа”, 28 октомври 1931 г.