fbpx

Разговори за Паневритмията – част 3. Слънчеви лъчи и Пентаграм

Паневритмия, езерото Чистотата, 2013 г.

Разговори за Паневритмията – част 1 >

Разговори за Паневритмията – част 2 >

Още сутринта Учителят каза, че тази вечер на полянката ще се учат няколко нови упражнения, главно “Слънчеви лъчи” и “Пентаграм”. „Слънчевите лъчи” бяха дадени наскоро и не бяха добре усвоени от всички.

Към осем часа вечерта запалиха силните електрически лампи на полянката. Тя беше вълшебно осветлена. Учителят и всички братя и сестри бяха там. Доста пъти играхме „Слънчевите лъчи” и „Пентаграма”. Отначало ги играха малки групи, които ги знаеха добре и след това всички взема участие.

После се събрахме около Учителя. Почна разговор. Учителят каза между другото:

Първото упражнение на Паневритмията означава следното: когато туриш ръцете си свити върху рамената, това значи вземане, а когато ги туриш настрани, хоризонтално, това значи даване. Значи вземаш и даваш.

Второто упражнение на Паневритмията значи: мир, тишина.

Когато се пее “Аум” с движения, то когато се вдига едната ръка нагоре, а другата е отзад, трябва човек да се издигне на пръсти, защото пръстите са свързани с умствения свят. И като се издигнеш на пръстите си, значи има повдигане в умствения свят.

Един брат запита: “Какво е значението на думата “Евера”?

Учителят каза: „Еве” – е принципът на раждането. „Ра” – е слънцето. Евера значи: роден от слънцето.

Упражнението „Квадрат” действа много хубаво върху човека.

Имате едно небулозното състояние. При упражнението „Слънчеви лъчи” имаме въртене в кръг на единия около другия. Това е още небулозно състояние. След това се влиза в новия свят.

Ти се въртиш в един кръг, обикаляш, обикаляш и дойдеш до същото място и казваш: “Няма ли изходен път?” И като намериш изходния път, ти се зарадваш. Това е изразено в упражнението „Слънчеви лъчи”. Докато се смущаваш, въртиш се като някой кон и вършееш. При „Слънчевите лъчи” въртенето на единия около другия е движение в затворен кръг, а когато след това се заловят заедно и почнат да пеят: “Ти си ме мамо, човек красив родила” , това е излизане от затворения кръг в един отворен свят, това е освобождение от затворения свят.

Ще ви кажа друга една страна на песента, която се пее при слънчевите лъчи: “Ти си ме мамо, за дълго време беше оставила и сега ме подхвана. Без тебе страдах. Какво мина през мен, какво съм страдал!”

Но тази част на песента изоставям. Какво съм минал, какво съм страдал, това ще го оставим. Сега ще гледаме новото.

Дванадесетте лъчи на „Слънчевите лъчи” означават, че 12-те врати на живота са отворени. Те са зодиакалните знаци. В Откровението пише за 12 врати.

„Слънчевите лъчи” имат две течения: едното е артериално, а другото е венозно.

Когато правите „Слънчевите лъчи”, вие си припомняте това, което сте учили по-рано, в миналото.

Чрез упражненията „Слънчеви лъчи”аз ви направих свободни и ви заведох в света на дарбите.

С такава грация да правите упражненията на „Слънчевите лъчи”, че да затрепти нещо в онзи, който ги гледа и във вас.

Когато правите стъпките, да ги правите грациозно, като че ли не се допирате до земята. След пляскането на ръцете при „Слънчевите лъчи” ще се повдигнат ръцете малко нагоре. При пляскането дясната ще се движи повече и ще отива към лявата.

Упражнението „Слънчеви лъчи” има ритъма на слънцето.

Българските ръченици са затворени. Българите са загубили първоначалните движения, които били религиозни и са дошли до ръченицата, до тропането на едно място и то бързо. Това показва, че българинът е затворен и няма изход. Този процес е вътрешен. Няма идея в тези бързи движения на ръченицата.

И пожелах да дам образец на тези движения в чистия им вид. Излязох на полянката, започнах да тананикам три мелодии, почнах да правя и движения и така постепенно се оформиха „Слънчевите лъчи”.

“Идилията” бях дал преди повече от 30 години и мнозина ме питаха, какъв текст да й дам. Аз казах: “Всичко ще дойде на своето време”. И ето, при тези новите упражнения „Слънчевите лъчи” дадох текста на “Идилията” – думите – “Ти си ме мамо, човек красив родила” и пр.

У българите ще се внесе нещо, те ще се повдигнат с тези новите упражнения, които давам: “Слънчеви лъчи”. Това ще се отрази върху българската психика.

За да мога да създам тези мотиви в „Слънчевите лъчи”, така нареченият отворен мотив в българската музика, аз съм работил цели 30 години, за повдигането на българското съзнание и за неговото приспособление към тези мотиви.

Който играе тези упражнения „Слънчевите лъчи” ще придобие свобода. Тези упражнения ще се играят в света. От тук ще излязат инструктори. С тези „Слънчеви лъчи” поставям една основа. Те са основа. Затова трябва да се играят съвършено. Всички Светли Същества са привлечени чрез тези упражнения. Ние правим основа чрез тези упражнения и те слизат и влизат в нас. Когато правим тези Слънчеви упражнения, противоречията се отстраняват, понеже тези упражнения неутрализират злото.

И великите Напреднали Същества ги правят.

Музиката на Паневритмията и на „Слънчевите лъчи” ще събудят душите.

Чрез слънчевите упражнения земята се прониква от слънчева енергия. Чрез тези упражнения ние ще повдигнем цялото човечество, всички същества. Слънчевите енергии, които слизат на земята се използуват чрез тези упражнения. Ние възприемаме тези енергии и после ги изпращаме в пространството и много същества се повдигат.

Тези упражнения освобождават човека от грижи.

Тези движения, които аз ви давам, ги има в Природата. И само тези движения са добри, които са взети от Природата. А движения, които ги няма в Природата, не са хармонични и вредят на човека.

Месечината се движи около Земята и Земята около Слънцето. Тези движения, които са въртене на единия, около другия при упражнението Слънчеви лъчи, са аналогични на движението на земята около Слънцето, на движението на другите планети около Слънцето и на Луната около земята.

Упражнението „Слънчеви лъчи” трябва да се играе със специални костюми с широки ръкави като тогите и то с пояси. Костюмите да бъдат със син, розов и бял цвят.

В „Слънчевите лъчи”, когато се говори за майка, аз не говоря за тази майка, която сега изпълнява ролята на такава, а за онази Майка в Разумната Природа. Под думата Майка тук е скрито името на Бога.

Упражненията „Слънчеви лъчи” са от светилището на посветените. Те са слънчева музика, слънчев говор и слънчево движение. Когато правите тези упражнения, вие сте проявители на Любовта, проводници на Любовта и на светлината и ги пръскате в света, предавате ги на света.

Когато пеете тези думи: “Ти си ме, Мамо, човек крави родила, умен да стана, добре да мисля и добре да любя. Това е живот на рая”, то в този момент у много хора в света почват да трептят в съзнанието им тези думи, тази идея.

Тези упражнения лекуват всички болести и всички недоразумения.

Кракът, който се прегъва при упражненията и е във въздуха, взема слънчева енергия, а другият крак, който е на земята, дава.

Една сестра запита: “Учителю, какво е значението на упражнението „Пентаграм”?”

Учителят каза: Нали това упражнение се играе с пет двойки? Тези пет двойки означават петте основни добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел в тесен смисъл на думата. Нали тези двойки се движат и си разменят местата? Това означава, че добродетелите в човека трябва да дойдат в движение. Досега само се е говорило за добродетели, а сега вече трябва приложение. Те трябва да се поставят в действие, в движение.

Добродетелите трябва да се турят в движение. Чрез упражнението „Пентаграм” добродетелите оживяват в човека. Чрез „Пентаграма” добродетелите ще почнат да работят в човека. Това е психичното действие на „Пентаграма”.

Нещо повече: чрез упражнението „Пентаграм” тази идея се праща в света и се съдейства за влизане на добродетелите на човечеството в дейност.

Докато не научите „Пентаграма”, няма да имате никакъв успех.

Ще ви дам едно упражнение: дясната ръка се вдига нагоре с дланта напред и се протяга напред. Десният крак се вдига малко нагоре и дясната ръка се поставя върху крака малко по-горе от коляното. Значи правдата и добродетелта да се съединят в Любовта. Това се прави, когато има мъчнотии.

Това упражнение се прави седем пъти с десния крак и седем пъти с левия.

Друго упражнение: десният крак отива малко настрана. Дясната ръка отива надолу, после отива в ляво и нагоре покрай тялото прави кръг и се поставя върху десния крак. Това се прави седем пъти с дясната и лявата ръка.

Има още по-сложни упражнения от упражнението „Слънчеви лъчи”, но още не мога да ги дам, понеже не сте още готови.

Ние ще дойдем до ред други упражнения. Сегашните упражнения са още въведение за онези силнните упражнения.

В нашите паневритмични упражнения има само контури на движенията. После ще се дадат съдържанието и смисъла, подробностите.

Всяка дума, музикално изказана и придружена с хармонични движения, е в състояние да внесе тласък в човешката душа. Например, истински музикалният човек може да изпее думата Любов с движения. Изпее ли я по този начин, тя ще произведе нужния ефект.

Има специални движения за думата смелост, решителност. С движения могат да се изпълнят песните: “Запали се огънят”, “Аз мога да любя” и пр.

Трябват курсове, лекции върху Паневритмията. Трябва Школа за Паневритмията. Това е новото, което сега трябва да се внесе в културата.

 

Боян Боев