fbpx

Ученик от по-рано или за готовността за 1 клас: детската рисунка

детски рисунки

Елемент на оценката на готовността за встъпване в 1 клас е рисунката „човек – къща – дърво“. Всичко, което децата сътворяват чрез езика на образите, е изява на тяхното развитие. Как етерът прониква физическия елемент; как Душата живее в телесното? Този процес е изразен в рисуването на драскулки при най-малките както и в рисунките на децата в детската градина и в периода на ранните училищни години.

В нашата детска градина (бел. прев. Мюнхен, Германия) след активност, в която водещо е движението, децата получават подбрани по цвят пастели и лист хартия. Те биват насочени да нарисуват един човек, една къща и едно дърво и да добавят всичко останало, което пожелаят. По лицата им се чете радост от това, че се залавят с дейност! И рисуват толкова красиво, колкото биха могли.

Ако на децата бъде предварително показано как да нарисуват една къща или едно дърво, те ще имитират начина на рисуване в зависимост от възрастта, в която са. Единствено когато рисунките им са създадени спонтанно, те носят желана сила да изразят детето.

110-300x297

Рисунка на момченце в периода, предхождащ 1 клас

С времето, човешката фигура постепенно се развива от драскулки, с които е нарисувана глава или главонога фигурка (бел. прев. глава и крайници, без торс), към фигура, съставена от 3 елемента – глава, торс и крайници, до периода на готовност за започване на училище. Къщата се появява като мотив в рисунката около 5-годишна възраст. Тогава детето добива съзнание за това, че има тяло – по този начин можем да поясним този етап в развитието.

Съществено при „разчитането“ на рисунките е, че перцепциите на детето са директни, неопосредствани! Разговор с родителите също би имал принос в процеса. Нищо не би следвало да се подлага на интелектуална оценка. Плодотворно при работата с деца е да отнесем въпроса си относно детето с нас по време на съня ни през нощта.
Първите стъпки в настоящото проучване възникнаха след разговор и споделяне с една учителка в началните класове, която имаше изключително трудни деца в своя клас. Заедно решихме в края на учебната година в 1 клас всички деца да нарисуват отново рисунката „човек – къща – дърво“. Както Одри МакАлън описва в своята книга „The Extra Lesson“, на децата е било позволено да бъдат твърде активни физически преди да започнат да рисуват и чертаят интензивно.

Когато представихме този клас като пример за изследване по време на годишната работа среща, ние поставихме всички картини пред нас и бяхме удивени от огромната промяна! Активностите, подбрани от класния учител, и процесът на нейната подготовка за уроците бяха оказали осезаем ефект. Спомнихме си как Рудолф Щайнер е казал, че формулирането на годишната учебна програма за Валдорфското училище се е оказало особено трудна за него задача.

27

Рисунка на момченце в края на 1 клас

Някои аспекти на наблюдението на поредица от рисунки на дете
– Пропорциите в композицията човек – къща – дърво.
– Нарисувана ли е фигурата на човека с 3 елемента (глава, торс и крайници)?
– Къде стои човекът от рисунката – на земята или виси във въздуха? Има ли човекът крака? Има ли ръце? Носи ли шапка? Има ли къщата врата? Има ли брава, с която да се влиза и излиза в и от къщата? Има ли прозорец? Има ли комин? Издига ли се от комина пушек? Къде в композицията на картината е разположена къщата? Цялостна ли е композицията или франгментарна?
– Как изглежда дървото? Какъв е стволът му? Каква е короната? Разклонено ли е? Има ли по него листа? Нарисувани ли са корени и плодове?
– Какво друго присъства в рисунката – цветя, птици, пеперуди, слънце, облаци, дъга?
– Какви цветове е избрало детето? Как са положени цветовете?

Зададохме си и въпроса защо децата рисуват по един безспорен начин къщите със заострен покрив (триъгълник върху правоъгълник). Това не може да бъде резултат от наблюдението им в окръжаващата среда.

Бихме могли да размислим над всички тези въпроси. Те имат способността да ни стимулират да наблюдаваме детето по-отблизо, да го опознаем по-добре и да го подкрепим в неговия житейски път.

 

31

Рисунка на момиченце преди 1 клас / Рисунка на момиченце в края на 1 клас

 

Автор: Барбара Остаймер, източник: www.waldorfbg.org