fbpx

Учителя Беинса Дуно за лечението чрез движение

dvijenie

Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре в духовния свят. Всяко дисхармонично движение във физическия свят произвежда дисхармония в астралния. Всяка дисхармония в астралния свят се отразява и на умствения. Щом вътрешният свят се уравновеси, ще се възстанови хармония и в движенията на външните крайници.

И тъй, мисълта се отразява върху движенията, а движенията — върху съзнанието.

Всяко движение оставя клишета в невидимия свят. А пък всяко клише е един отпечатък; който има свое последствие. И това последствие, този резултат носи радост или скръб.

Чрез движенията си човек регулира енергиите на своя организъм. Движенията разтърсват въздуха, чиито трептения се предават на физическото тяло на човека чрез двойника. Двойникът на човека е антена, чрез която той възприема впечатления от външния свят. Тази е причината, поради която двойникът обвива човешкото тяло и го предпазва от нещастия. Колкото по-добре регулира двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатленията от външния свят. Като знаете това, често трябва да регулирате антената си.

Когато движенията на човека се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в човека, толкова по-красиви са неговите движения.

Движенията на ръката оказват влияние върху мозъка, върху нервната система на човека. Ако движенията при написването на буквите са правилни, те се отразяват благоприятно върху паметта, върху развитието на ума. Те развиват мекота и стабилност на човешкия характер. Изобщо всички движения, които човек прави, определят неговото състояние и характера му.

Правилни движения са тези, когато цялото тяло взима участие в хода. Едновременно с краката и главата трябва да взима участие, а цялото тяло да се движи вълнообразно. Ходите ли по този начин и по планинските места, вие няма да усещате никаква умора.

Разумните движения спомагат за избягване на много болезнени състояния у човека. Те регулират нервната система., която е носителка на жизнените енергии. Тя възприема живите сили от природата. Когато нервната система е в изправно състояние, всички функции на организма се извършват правилно. Когато нервната система на някой човек не е в изправно състояние, тогава никой лекар не е в състояние да му помогне.

Ако вие не знаете как да стъпвате, как да ходите, как да се движите, ще изгубите всички условия, които сте придобили от дишането, от въздуха и храната. От походката на някой човек се вижда, че той е кандидат за затвор. Вижте животните и птиците как се движат. Красиви, плавни, естествени, пластични трябва да бъдат вашите движения. Важно е с кой крак ще станете сутрин от леглото, важно е с кой крак ще тръгнете на работа, дали бавно или бързо си движите ръцете, как ще гледате. Ред нещастия ви сполетяват, защото не обръщате внимание на тези важни неща. С движението на ръцете, с пипането вие можете да се лекувате, а може и да се осакатите, като не разбирате.

Човек трябва да знае как да простре ръката си, как да простре крака си. В земята има сили, които ще можеш да отнемеш с простирането на крака си и по този начин ще трансформираш състоянието си. Тъжен си, отчаян, но ако знаеш как да простреш лявата ръка и левия крак, земята ще привлече всичката тежест от краката ти и ще почувствуват едно облекчение. После ще простреш дясната ръка и десния крак.

Всички съвременни хора, изобщо, стъпват право на петата, после на пръстите. Затуй, като вървят, има едно тропане, вследствие на което гръбначният стълб изпитва сътресение, а в задния мозък се усеща едно течение, поради което всички хора са нервни. Следователно на пръстите ще ходиш и ще стъпваш леко и плавно. Лекото движение на краката зависи от човешката мисъл. Щом мисълта ти е материалистическа, тъй ще стъпваш с краката си, че цялата земя ще трепери, като ходиш. Туй показва, че човек е свързан повече с центъра на земята, отколкото с центъра на слънцето.

Пръстите на краката представляват ангелското поле на действие, долната част на стъпалото — човешкото поле на действие, а петата — животинската област. Който стъпва първо на петите си, той търси правото на силния. В човешкия свят правото е на разумния, а в ангелския — на любещия. Божественият свят обхваща правото на всички същества. За в бъдеще учените хора трябва да приспособят токовете с пружини, че като стъпва човек, пружината да се свива и разпуща, да улеснява движението. Така, както днес се правят токовете на обущата, при стъпване токът удря силно земята и предизвиква сътресение на гръбнака на човека. Вследствие на това сътресение много хора заболяват от различни разстройства на нервната система.

Всички движения се подчиняват на известни правила и закони. Например ходът на човека също така се обуславя от известни закони. Когато човек тръгва за някъде, първо трябва да поставя десния си крак напред, а после левия. Освен това той трябва да стъпва леко на пръсти, а не както някои стъпват първо на петата, а после на пръстите. Правило е човек да тръгва бавно, спокойно и постепенно да ускорява хода си. Постъпва ли така, накрая той ще върви леко, бързо, като че хвърчи.

Стремете се към красиви движения, към красиви линии, които се отразяват здравословно върху човека. Като изучавате красивите линии и движения, вие се свързвате с духовния свят, с мисълта и чувствата на духовните същества.

Стремете се към красиви съзнателни пластични движения, за да се свържете разумно с приливите и отливите на космичната енергия, т.е. с изтичащата и вливащата се космична енергия. Излизането и влизането на космичната енергия определят здравословното състояние на човека, а също така и неговите мисли и чувства.

Ако някой ви хване с лявата си ръка, той ви предава чувства. Хване ли ви с дясната си ръка, той ви предава мисъл. Обаче ако ви хване с двете си ръце, той едновременно ви предава и чувство, и мисъл. Значи всяко движение, всяка промяна в природата има свой дълбок смисъл.

Ако някой от вас заболее, нека съсредоточи мисълта си към болестта и да я изпъди вън от себе си. Не може ли по този начин да се освободи, той не трябва да лежи, да се, поддава на болестта, но да прави разходки, движения. Каквото и да е времето, сняг, дъжд, той не трябва да се плаши. Болестта намира благоприятна почва у страхливите хора.

Паневритмията обновява и подмладява човека. Тя лекува не само болестите, но и всички телесни и душевни неразположения. При нея целият човешки организъм трепти музикално. А в музикалния свят няма болести, няма смущения. Ето защо чрез тия упражнения човек излиза от света на смущенията, разочарованията, недоволството, тревогите и безпокойствата и влиза в един свят на хармония. Този, който играе една година тези упражнения съзнателно, ще бъде здрав, ще се освободи от много болести или ще ги предотврати чрез повдигане на жизненото ниво на организма.

 

Откъси от: “Книга за здравето”, източник: www.biozemedelie.com