fbpx

Обнови клетките си

Slance-na-brega

Енергийната основа на програмата за подмладяване

Тук ще ти представя основите на енергийното обновяване и лечение. В тази глава ще намериш универсалните инструменти, които можеш да използваш по отношение на здравето и жизнеността си. Това са: силата на фокусирането, формулирането на ясна цел и системата на петте тела. Чрез системата на петте тела ще разбереш, че лечението се провежда на всички нива. За да се осъществи стабилна промяна, е важно всички те да бъдат засегнати. Когато успееш да формулираш целта си правилно, ще се научиш как да общуваш и работиш с всяко от петте си тела.

 

Духовно лечение

Един от първите инструменти, които искам да ти дам, е духовното лечение. Всеки човек може да лекува, всеки е потенциален лечител. Способността за лекуване ни е вродена и е основна част от нашата система. Ако си порежеш пръста, системата ти веднага започва лечението, и след няколко дни раната е изчезнала. Лечението е заложено в теб, то се случва, без да е необходимо участие на съзнанието ти. Тялото ти знае съвсем точно какво трябва да се направи. Още по-добре ще е обаче, ако ти съзнателно се свържеш с тялото, духа и душата си. Така ще можеш активно да подкрепяш лечебните процеси в своята система, защото сега използваш божествената си сила на творец. Духовното лечение не е нищо друго освен фокусираната ти енергия, направлявана в определена посока, приложена за възстановяване на здравето.
Трябва да използваш духовната си лечебна сила целенасочено за подмладяване, регенериране на цялото тяло, възстановяване на органи и възвръщане на зъби. Но моля те, имай още малко търпение, не прелиствай напред. Преди наистина да започнем, бих искала да ти предоставя някои основни познания, от които се нуждаеш.

 

Формулиране на целта

Преди да започнеш с духовното лечение, трябва да си съвсем наясно каква е целта ти. Това е като при шаманското пътешествие: без цел не можеш да пристигнеш никъде, а с правилната цел – навсякъде. Много е важно как ще я формулираш.

Следните изречения са подходящи като пример:

Аз съм цял.
Аз съм здрав и щастлив.
Мисълта ми е ясна.
Тялото ми е жизнено.
В мир съм със себе си.
Имам чудесни, здрави зъби.

Принципът е ясен: целта ти трябва така да бъде изразена, като че ли вече си я постигнал. Например, ако искаш да поработиш върху някое заболяване, задай си въпроса: „Как бих искал да се чувствам?“ И тогава изрази отговора позитивно, ясно и директно, като нещо, което вече се е случило.

Никога не описвай чувството, което не искаш да имаш! Затова не казвай: „Не искам да изпитвам болки; не искам тялото ми да се чувства така разбито; депресията ми трябва да изчезне.“ Вместо това винаги си задавай въпроса: „Как ще се чувствам, когато постигна целта си?“ И тогава опиши чувството възможно най-конкретно. Кажи например: „Чувствам се свободен. Тялото ми е в хармония с душата ми.“

Винаги изразявай с думи целта си по този начин. Вземи лист хартия и напиши целта си точно така.

 

Петте тела

Важно е да представиш целта си на всичките си тела. Като всеки човек, ти притежаваш не само едно, а пет тела.

Точно така, правилно си прочел: всеки човек има пет тела. И това не е нещо, което съм си измислила сама – донесох го със себе си от родината ми.

Открай време в руската лечебна традиция се вземат под внимание не само физическите, а и ефирните причини за болестите. Изхожда се преди всичко от това, че човек се състои не само от видимото си тяло, а и от енергийно тяло, което остава невидимо с просто око. Само преди няколко десетилетия, когато бях младо момиче и работех там като медицинска сестра, това беше широко разпространена практика. Един професор по медицина дори съветваше пациентите си да потърсят духовен учител, тоест някой шаман, който да излекува ефирното им тяло.

Как точно е устроен човек на ефирно ниво, не може да се научи само от книгите. Това е така, тъй като данните в общодостъпната литература отчасти си противоречат, но, разбира се, и поради това, че само чрез собствен опит може да се достигне до познание в тази област, което да може да се приложи практически. Въз основа на съобщенията на моята баба и на собствените си убеждения, в моята работа се опирам на системата от пет тела. На нея ще се основавам винаги и при всички практически упражнения в настоящата книга.

Всяко от петте ни тела има собствена честота на основно трептене. Физическото тяло трепти с най-ниска; спиритуалното – с най-висока. Петте тела при човека не съществуват отделно едно от друго, а проникват едно в друго. Когато започнеш да интегрираш и петте тела в лечителската си дейност, всичко става много по-просто. И по-ефикасно.

Към това трябва да подходиш така, че да третираш както всяко тяло само по себе си, така и всичките пет заедно. Точно това имам предвид, когато говоря за „цялостно телесна“ дейност за подмладяване. Да приемем, че си формулирал целта, че косата ти отново избуява гъста и здрава на главата ти: „Аз имам здрава и гъста коса!“ За да се засегне темата във всичките пет тела, първо трябва резултатът (целта) да се закотви във всяко тяло поотделно, и тогава всичките пет тела да се доведат до е­дновременно енергийно действие. Преди обаче да се упражниш практически в това, трябва да получиш и обработиш малко основна информация относно системата от петте тела.

А ето ги и петте тела:

  • Физическо тяло
  • Етерно тяло
  • Емоционално тяло
  • Ментално тяло
  • Спиритуално тяло

 

Физическото тяло
Това тяло е уплътнената форма на всички останали тела. То е съставено от груба материя, така че можем да го пипнем. Физическото тяло излъчва енергия към останалите тела, и това действително се вижда като лъчение. При здрав човек излъчването може да се разпростре от 30 до 60 сантимет­ра навън в аурата. Това обаче не се вижда много често; по-скоро са само 10 сантиметра, или дори по-малко.

Етерното тяло
Етерното тяло най-често се нарича и „фино материално тяло“ в по-тесния смисъл, тъй като присъствието му се усеща съвсем като материално, ала от далеч по-фин вид, отколкото при физическото тяло, на чиято форма то отговаря и на което дава опора и структура. Това е първото тяло, което можем да възприемем при наблюдаването на аурата, като светло сияние около външната форма на човека. Ако се концентрираме по-дълго върху него, ни изглежда така, като че ли физическото тяло е осветено отзад.

Физическото тяло не може да съществува без етер­ното. Като всички други тела, етерното прониква във физическото. При това то се разпростира около един до пет сантиметра извън него. Цветът му в зависимост от състоянието на духа е син или сив. Затова, а и защото в него се съхранява информацията за устройствения план на физическото тяло, то се определя още като „синьо копие“. Това наистина следва да се приема буквално и е от голямо значение в нашата работа, тъй като когато на физическото тяло му липсва някоя част – крайник, орган или зъб – тази част продължава да присъства в етерното тяло.

Органите на етерното тяло са чакрите или енергийните центрове, които са свързани пос­редством меридиани или енергийни канали. Чрез тях етерното тяло захранва физическото с жизнена енергия. В етерното тяло се провеждат и енергийните процеси на пречистване. Освен това в него са отразени и кармичните ни модели, нат­рупани в предишните ни животи. Те привличат определени неща и събития в настоящия ни живот, за да ни осигурят точно тези опитности, чрез които можем да се поучим и да продължим да се развиваме.

Емоционалното тяло
Емоционалното тяло се определя още и като витално тяло. То е носител на нашите чувства и качества на характера. Винаги, когато изпитваме някаква емоция, душевният ни център се намира в това тяло. Аурата на това тяло може да се разпростира на метри около физическото тяло.

Всеки чувствен порив се излъчва чрез емоционалното тяло в аурата; така в нея кипи постоянно движение. Като тъмни облаци в аурата се проявяват страхът, гневът и тревогите. Когато човек изживява позитивни чувства като любов, благодарност или радост, емоционалното тяло излъчва в по-светли цветове, които изглеждат по-прозрачни. Посредством емоционалното тяло ние изпращаме към външния свят и трептения, с които привличаме в живота си точно определени събития. Ако например отричаме нещо, боим се от нещо, то се отразява в излъчванията на емоционалната ни аура – и тогава то най-вероятно ще привлече още повече подобни душевни енергии и външни събития.

Затова е толкова важно за теб по време на всяко медитационно упражнение да приемаш всичко, което преживяваш. Позволи всичко. Не изтласквай нищо настрана. Защото ако се отричаш от самия себе си, от някои свои части или емоции, ще сътвориш още повече от същото. Само чрез приемането ще излекуваш това, от което се боиш.

Менталното тяло
В менталното ни тяло, познато още като тяло на съзнанието или дневно съзнание, се съхраняват нашите мисли, спомени, желания и впечатления. Тук се провеждат съзнателни и несъзнателни мисловни процеси, закотвени са моделите ни за реакция, осно­ваващи се на мисловни оценки и представи.

Менталното тяло може да се разпростира на още няколко метра извън емоционалното тяло и образува мост между спиритуалното и емоционалното тяло. До известна степен то е центърът на активността на тези две тела. Когато мислим за нещо определено, ние неизбежно захранваме телата с енергия. Колкото по-емоционални са мислите ни, толкова са по-силни. И колкото по-силно вярваме в нещо, толкова по-добре се съчетават енергиите, за да привлекат определено събитие в живота ни. Това е тайната на могъществото на нашите мисли и на силата на вярата ни. Всичко се случва според вярата ни, а мисълта ни задава на случващото се посока и структура. Ние сме това, което мислим и вярваме, че сме. По този начин, с това тяло ние определяме реалността си.

Спиритуалното тяло
Спиритуалното тяло се нарича още духовно тяло. То има най-висока честота на трептене от всичките пет тела. Това тяло е истинската божествена есенция в нас, то е безсмъртно, вечно и неразрушимо.

На това ниво всичко в нас е едно цяло, няма повече разделения и граници. Дуалността е отменена. Това е чистото съзнание и най-дълбокото блаженство. „Аз съм здрав, завършен, аз съм естествен и вечен в моята същност“. Аурата на просветените хора може да се разпростира на километри около тях.

 

LumiraОткъс от книгата: „Обнови клетките си“

Автор: Лумира

Книгата може да поръчате от тук >>

Статията се публикува с разрешението и съдействието на ИК „Бард“.

.

.

 

.

.