fbpx

Видимо невидимо, смърт и безсмъртие – разговор с Георги Жеков

Georgi-Zhekov-kamen-bryag

Добър ден, Георги, в сайта Здрав живот сме публикували някои материали от теб свързани с вътрешния свят на човек и със здравето. Ти може би си открил връзка между тях, може би тази връзка е по-дълбока и по-скрита отколкото понякога предполагаме. Моля, разкажи ни за твоите наблюдения и вяра.

Със всеки изминал ден затвърждавам вярата си, а от там и знанията си, че човекът е една уникална съвкупност от различни основни елементи, които го изграждат. Това са физическата, менталната, емоционалната и духовна същности като начало, които когато бъдат правилно разгледани и балансирани, биха могли да доведат до едно наистина чудесно здраве. А здравето, както знаем, е точно този баланс между всички тези аспекти, включвайки в него и социалния, който е неизменна част от цялата картина, имайки се предвид, че сме тук, за да комуникираме и споделяме помежду си нашите специфични и уникални сами по себе си опитности.

Връзката е неразривна и постоянна и работейки върху различните същности, човек съвсем естествено повлиява и останалите. Въпрос на индивидуално усещане е, да се стартира и да се разбере от къде да се започне, въпреки че съвета и насоките на опитен в областта холистичен лекар, би могъл много да помогне. В по-голямата част от случаите наблюдавам желание у хората да превъзмогнат своите физически неразположения и дисбаланси, които са се образували по време на дългите години на несъзнателно хранене, небалансирана или почти нулева физическа активност, както и непълноценно използване на най-важната част от човека, а именно неговия ум, където всъщност се осъществява на първо място всяко едно от действията, които след това се проявяват под една или друга форма и в материалния и видим свят.
От друга страна има и хора, които се интересуват предимно от духовното си развитие и търсят определени начини, чрез които да се докоснат до вътрешната си сила на създатели, чрез която да започнат съзнателно да проектират своята реалност.

И в двата случая е важно да има постоянно, всекидневно действие в тази насока, за да може да се появят и първите резултати, които да дадат стимул за по-нататъшно развитие.

Процесът е различен при всеки един човек и отнема време, но е важно да се разбере, че всяка една промяна, която идва отвътре, изисква своя собствен период на развитие и проява. Търпението и вярата са много важни елементи по време на съзнателната промяна, към която човек започва да се стреми в даден момент от живота си.

Кое е по-реално за теб – видимия или невидимия свят и въобще може ли така да поставим въпроса?

В зависимост от различните гледни точки може спокойно да се каже, че светът е едновременно толкова реален, колкото и нереален. Имайки се предвид, че преживяванията, които имаме се случват единствено и само в нашия ум, то тогава може да се твърди, че реалността е строго индивидуална в зависимост от собствените ни възприятия и разбирания. Като пример бих могъл да дам катастрофата, през която преминах и преживяванията свързани с нея. За мен тя беше едно трансформиращо събитие, за което съм изключително благодарен и което ме изпълва с чувство на спокойствие и балансираност, дори когато само си спомня за него. Но за повечето хора идеята за това носи единствено страх. Нека кажем, че светът е много различен и цветен в неговата реална нереалност 🙂 Още повече, че на едно малко по-специфично ниво на възприятията, светът престава да бъде разделян на видим и невидим и просто става такъв, какъвто е – изцяло завършен и напълно съвършен във всеки един момент от съществуването. Единствено за изпълнения с различни концепции и обусловености ум, съществува разделение.

В Здрав живот сме публикували статия от теб за смъртта, там ти споделяш за страха и за илюзията и все пак какво може да ни донесат размислите на тази тема, как да използваме тези мисли, за да вървим напред – към смъртта и към безсмъртието?

И смъртта и безсмъртието са страни на една и съща монета. Всичко зависи от това коя страна ще изберем. През по-голямата част от живота си човек не осъзнава това. За него монетата не съществува. Тя няма две страни, има само смърт и неизвестен, плашещ край. Но за всеки идва момент, в който да си зададе определени въпроси, чрез които да стартира в търсенето, а следователно и намирането на определени отговори. Размислите сами по себе си понякога могат да бъдат полезни, но това е в редки случаи, когато се осмелиш да си представиш, че си мъртъв и всъщност разбереш, че това е невъзможно. Не можеш да си представиш подобно нещо, просто няма как. Можеш да си представиш всичко друго, но не можеш да си представиш смъртта. А е валидно да се каже, че всичко, което човек може да си представи, може и ще бъде реалност в даден момент. Със смъртта това не е така, тъй като тя просто не съществува. Смъртта е илюзия на ума, който има за цел да те държи в клетката на едно обвързано с времето и тленността, ограничено съществуване. Докато духът ти е всеобхватен и буквално може да се разпростреш и да обгърнеш цялата Вселена и да се слееш с всичко, което съществува. Много хора са достигали до това състояние, и то без да се налага да преминават през тежка на пръв поглед опитност като моята. За целта са разбработени безброй техники и методи в течение на хиляди години, които да ти помогнат да достигнеш до безметежното спокойствие и чистота, в които да преоткриеш себе си и да заживееш освободено, осъзнавайки, че страховете са нищо повече от една защитна функция на ума, която в огромна част от времето не е нужно да бъде включена.

Но е нужна осъзнатост, която се постига с всекидневно самонаблюдение над мислите и наложените дълбоко вътре в теб модели на поведение. Нужна е и дисциплина, а много от хората не желаят да я култивират в себе си. Мислят си, че това също е някакъв вид ограничение, а това всъщност е още един от триковете на ума, който не обича да бъде поставян под контрола на човешкото съзнание.

Когато се практикува ежедневно самонаблюдение, то започваш все по-ясно да откриваш кои са тези модели и кои от тях ти служат добре и кои от тях те ограничават. След което би могъл да предприемеш стъпки за премахването на последните и заменянето им с други.

Най-важното е, че всеки един човек на Земята е способен да го направи и има много, много примери за това.

 

Въпроси „Здрав живот“