fbpx

За да бъдем свободни, трябва да благодарим – 5 мисли от Учителя

freedom

Стремлението на всеки един е свободата в света. Под думата “свобода” да разбираме широчина на своите действия, мисли, желания, които са скрити в нас, и премахване всички стесняващи ги условия.

Истината е условие да се възвърне свободата на духа. Свободата подразбира три условия. Първо, свобода на тялото. Второ, свобода на волята и трето – свобода на сърцето за проява на чувствата и мисълта. Христос казва: “Истината ще ви направи свободни.” Истината ще ни покаже пътя към свободата.

Всяка дума е съчетание от мисли. Една лоша дума, мисъл може да ни лиши от свободата. Казаната обидна дума произвежда своя ефект. Всякога трябва да имаме мярка, за да пробваме, мерим своите мисли и желания. Тая мярка, тоя пробен камък е Христос. Той винаги трябва да бъде пред нас и в ума ни. Когато сме винаги с Христа, у нас се пораждат изобилно мисли, желания и стремеж за работа, а това е добър признак.

В Христовото учение стойността на човешката душа зависи от вътрешните качества – да бъдем свързани с Господа, т.е да бъдем облечени в Истината, а то е да бъдем облечени в Любовта.

…за да бъдем свободни, трябва да благодарим за всичко, което ни се случва – добро, лошо, и това е Христос да живее в нас.

 

Откъси от “Познайте Истината и Истината ще ви направи свободни” – беседа от Учителя Беинсá Дунó, 13 април 1914 г., Бургас.