fbpx

Мирът и човекът – от д-р Гайдурков

peace

Мирът от началото на човешкото съществуване присъства в мечтите на всички народи. Той е централна тема на всички масови религии. Мирът е насъщен и във всички наши ежедневни пожелания и наздравици. И въпреки това, в същото време той е бил винаги дефицитен. Войните, наред с епидемиите, са били основен фактор за човешката смърт.

Опитите за социално инженериране и постигане на мир отвън са претърпели пълен банкрут. Най-болезненият експеримент за постигане на мирен рай на земята чрез класова борба и наложена социална справедливост отвън преживяхме в близкото минало. Всички опити в историята на човека, още от Платоновата „Държава”, за установяване на социален мир отвън, са били напълно безуспешни.

Правото и държавните структури имат функцията да регулират и ограничават, но не могат да изкоренят злото, нито да установят траен мир. Всяко примирие в историята се оказва затишие пред буря, всеки мирен пакт – подготовка за война.

Защо?

Първо трябва да определим: Какво е мир? Мирът по естество е хармония, равновесие, баланс, пропорция между отделните елементи, съставляващи една система. Това гарантира нейната стабилност, нейната функция и устойчивост, т. е. дълголетие.

Качеството, естеството, характеристиката на тези съставящи я елементи определят и пропорцията помежду им. Функцията е израз на качеството, на съдържанието. Качествената и трайна функция отвън ще е израз на качествено и трайно съдържание отвътре.

Мирът, качествената и дълготрайна пропорция, се задава само отвътре! Той е израз на вътрешната характеристика на една система.

В природата балансът е израз на хармонията, на равновесието между отделните елементи на екосистемата.

В човешкото тяло здравето, което е синоним на стабилността, на хармонията, на мира, на дълголетието, е външен атрибут на точната динамична пропорция на отделните подсистеми, органи и енергии в него.

В човешката личност хармонията между тялото, душевно-емоционалната система и духът на този човек определят стабилността, мирът на тази личност. А стабилността във времето означава дълголетие.

По същият начин и мирът в човешкото общество се задава отвътре, от баланса и точната пропорция във всеки от нас. По никакъв начин, с никакво социално инженериране не можем да породим мир! Със социално манипулиране в най-добрия случай можем само да ограничим краткосрочно дисхармонията в обществото, но не и да я излекуваме, не и да я изкореним. И обратно – само когато отделният човек е здрав и хармоничен в себе си, той може да съставя здрави и хармонични човешки общества! И това ще бъде един естествен процес.

За да имаме мир, трябва първо да сме мирни, т. е. здрави отвътре. Ето тогава този мир ще се осигури около нас и ще формира мирни и дълготрайни човешки отношения.
А за да сме мирни в нас самите, трябва да сме в хармония със себе си, със собствената си природа. Ако живеем против собствената си природа, ако сме във война с тази природа в нас, тогава ще сме във война и с всички около нас. Ще носим на тези до нас само разруха и раздор! Защото ще показваме навън това, което сме отвътре.

За да сме здрави, за да сме в хармония със себе си, и за да излъчваме на свой ред тази хармония и мир в пространството около себе си, трябва най-напред да сме в баланс с най-базовите и най-първичните си човешки потребности. И след като сме в хармония с тези първи етажи на здравето в нас, тогава ще можем като здрави да изграждаме и всички други етажи на своето личностно и социално битие.

Развитата човешка личност е възможна само като здрава личност. И само здравата личност е здравата клетка, изграждаща здраво общество.

Първата най-примитивна, най-основна стъпка към това здраве е здравето на нашето тяло. За да изградиш каквото и да било в живота си, първо трябва да те има, да си жив и да си здрав. Според прословутата „пирамида на човешките потребности” на Ейбрахам Маслоу, човек трябва да удовлетвори първо най-базовите си потребности от живот и физиологично здраве, за да може да се радва и да достигне върховната изява на самоактуализация.

Животът и здравето са възможни само като израз на хармонията на природата в нас.

Ние сме природа! Нека никога не забравяме това! Нашите тела са природа! А природата има свойството да се самовъзстановява, самобалансира и репродуцира. Когато не пречим на природата в нас, здравето е перфектно. И обратното – ако сме нарушили екологичното равновесие в нас, ако сме попречили на здравето и сме замърсили природата в нас и ако след това престанем да пречим на тази природа в нас, то тя се възстановява и възвръща спонтанно! И отново сме здрави, без да е необходимо нищо друго. Ако искаме мир, ако искаме дълголетие и щастие, нека започнем да възстановяваме мира в най-елементарното, в най-първичното – да се храним по човешки, да изграждаме тялото си по човешки и с човешка храна. Да се движим по човешки, да присъстваме в природата по човешки. Тогава ще растем и ще се развиваме като човеци по човешки. Природата в нас просто ще бъде в хармония. И бидейки в хармония, имайки хармонична природа, ние ще излъчваме тази хармония и мир постоянно около нас! Това е естественият и единствен ред на нещата.

Нека започнем от малкото, от първата крачка и здравата основа, на която ще стъпим, ще се превърне в трамплин, който ще ни препрати далеч напред.
Както казва великият древнокитайски философ Лаодзъ „Всички трудни неща в света започват от лесните. Всички големи неща започват от малките. И дългото пътешествие започва от късчето земя под краката ти”.

Отвътре-навън! Така растат семената, така растат планетите в космоса, така – отвътре-навън растат здравият човек и здравите общества.

Мирът, дълголетието и щастието започват само от нас. Те са израз на нашата здрава природа в нас. И само тя е залогът за едно здраво и мирно общество, за един спонтанно здрав и мирен свят.

 

Д-р Георги Гайдурков, www.georgigaydurkov.wordpress.com